Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű operációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Modern Operational Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9325 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Charaf HassandocensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Oláh István

  mestertanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Számítástechnikai alapismeretek,
  • Hálózati operációs rendszerek,
  • Számítógépes hálózati ismeretek.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a Microsoft Windows Active Directory alapú hálózati rendszereket, azok szolgáltatásait, az üzemeltetésükkel kapcsolatos feladatokat. A tanszék kompetencia területéhez tartozó szoftverfejlesztéshez nyújt a tantárgy háttér ismereteket, hogy minél jobb minőségű, könnyen üzemeltethető alkalmazások készüljenek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  -          Windows alapú hálózati rendszerek: munkacsoport és tartomány

  -          A Windows telepítése, a telepítés előkészítése, a telepítés típusai és fázisai

  -          Merevlemezes háttértárolók, állományrendszerek, hibatűrő adattárolás

  -          Nyomtatás, nyomtatási rendszer részei, nyomtatási folyamat, nyomtatók telepítése és üzemeltetése, hálózati nyomtatók

  -          Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása és kezelése

  -          Biztonsági szolgáltatások: jogosultságrendszer különböző erőforrástípusok esetén, konfiguráció

  -          Windows alapú hálózati környezet, a hálózat felépítése, erőforrások megosztása, protokollok, hálózati szolgáltatások, DHCP, WINS, DNS, RAS, Intranet, Internet Information Server

  -          Nagyvállalati címtárszolgáltatás kialakítása, jellemzői

  -          Active Directory logikai felépítése, jellemzői, üzemeltetése

  -          Active Directory fizikai felépítése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatok

  -          Hibajavítás, diagnosztika, események és erőforáshasználat regisztrálása és elemzése, teljesítményvizsgálat

  -          Hálózati rendszerek biztonsági kérdései, biztonságos szolgáltatások megvalósítása

  -          Adminisztrációs feladatok automatizálása: szkript programozás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra

  -          Rendszerüzemeltetési eszközök, a System Center termékcsalád

  -          A System Center Essentials termék lehetőségei és szolgáltatásai

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

   

  1.      előadás

   

  2.      előadás

   

  1

  Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

  Lightweight Directory Services

  Certificate Services

  Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

  Rights Managemenent Services

  Federation Services

  2

  Active Directory Domain Services bevezetés

  Logikai konfiguráció

  Active Directory Domain Services

  fizikai konfiguráció

  3

  Active Directory Domain Services és Domain Name System

  Active Directory Domain Services telepítése

  4

  Felhasználó objektumok kezelése

  Számítógép objektumok kezelése

  5

  Csoport objektumok kezelése

  További címtárobjektumok kezelése

  6

  Biztonsági rendszer

  Jogosultságok kezelése

  NTFS és hálózati erőforrások jogosultságainak kezelése

  7

  Címtárobjektumok jogosultságai

  Üzemeltetői feladatok delegálása

  Trust kapcsolatok

  Informatikai rendszerek összekapcsolása

  8

  ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

  Telephelyek és replikáció

  9

  Group Policy rendszer működése

  Komponensek és működésük

  Group Policy kiértékelése, a beállítások érvényre jutása

  10

  Group Policy használata a felhasználói és számítógépes környezet beállítására

  Group Policy biztonsági beállításai és további komponensek

  11

  Active Directory Domain Services monitorozás, karbantartás

  Active Directory Domain Services biztonsági mentése és helyreállítása

  12

  System Center termékcsalád áttekintése

  System Center Essentials telepítése

  13

  System Center Essentials funkciók és szolgáltatások

  System Center Essentials használata

  14

  Vizsga konzultáció

  Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás számítógépes laborban. A tárgyalt témakörökhöz tartozó feladatok az előadás keretében kipróbálhatók.

   

  10. Követelmények

  a., A szorgalmi időszakban:
  A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.
  A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint).

  b., A vizsgaidőszakban:
  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek.

  c., Elővizsga:
  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  11. Pótlási lehetőségek
  • Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1)
  • Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten.  - TVSz16.§ (3)
  • Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tanszéki segédlet (Oláh István)
  2. Microsoft® Windows® Server 2008 Administrator’s Companion, MSPress 2008
  3. MCTS Self-Paced Training Kit: Configuring Windows Server ® 2008 Active Directory®, MSPress 2008
  4. Microsoft® Windows® Server online dokumentáció­ http://www.microsoft.com/windowsserver
  5. Microsoft® Windows® Server Product Documentation http://www.microsoft.com/technet
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  2

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  48

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassandocens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Oláh István

  mestertanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék