Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Grafikai és animációs eszközök

  A tantárgy angol neve: Graphical and Animation Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9321 7-9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Tibor

  tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf.

  Dr. Mezei Gergely

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a grafikai és animációs eszözöket, a korszerű relkám anyagok számitógépes tervezési és készitési lehetőségeit, formatervezéshez vagy építészeti tervezéshez eszközt mutasson.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti alapok: Modell szerkezete, modellezési technikák. Rétegorientált 2D tervezés. 2D rendszerek (görbék, poligonok, stb). 3D rendszerek: mesh alapú, nurbs alapú, stb. Mesh alapú rendszerek jellemzői. Modellépítési technikák (áttekintés): pontokból, grafikus primitívek segítségével, procedurális modellgenerálás, 3D szkennelési eljárások, egyéb elemek. Kamerák: perspektivikus leképzés. Fények. Eljárások (gravitáció, deflektor, emitter, ...). Az anyag: a modellanyag fogalma, fő anyagjellemzők

  A szín fogalma. Színrendszerek: RGB, CMY, CMYK, HLS, HSB. Optikai anyagjellemzők. Textúrafeszítés fogalma. Textúrakoordináták. Map típusok: textúra, bump, opacity, reflection, environment mapping, self illumination. A mozgás. Kulcs alapú animációs technikák. Animálható paraméterek: pozíció, rotáció, méret, morfózis, fények spektrális összetétele, kamera látószög, kamera perspektíva, anyagok. A képelőállítás (renderelés). Renderelési eljárások (scanline, raytrace, ...). A renderfolyamat diagramja. Renderelési trükkök (pl.: smoothing).

  Gyakorlat: Autodesk 3D Studio Max bemutatása. Képernyőelemek. Modulok bemutatása egy példán keresztül: 2D Shaper, 3D Lofter, 3D Editor, Material Editor, Keyframer.

  Videó alapok: Fogalmak, frame, field. videó rendszerek: PAL, NTSC, multimédia szabványok, home/broadcast rendszerek, lineáris, nonlineáris szerkesztés. Vágási alapismeretek: idővonal, átmenet (transition), filter, hangsáv, feliratozás. Az anyag megjelenítése analóg hordozón: Frame buffer alapú kockázás, videó kompresszorok: AVI, MPEG2, átviteli szabványok: Composite, S-Video, Componens (RGB)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, számítógépes gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat,

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  3D stúdió kézikönyv

  Photoshop kézikönyv

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Tibor

  tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf.

  Dr. Mezei Gergely

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf.