Linux alapú hálózatok

A tantárgy angol neve: Linux-Based Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2009. június 27.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU9160 7-9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bányász Gábor

Tanársegéd

Aut. és Alk. Inf.

Kardos Gergely

Tanszéki mérnök

Aut. és Alk. Inf.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Informatika I/II.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
  • Informatika I/II.
  • Korszerű operációsrendszerek
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja napjaink legdinamikusabban fejlődő Unix implementációjának, a Linuxnak rendszeradminisztrátor szintű megismertetése. Az előadások során a hallgatók megismerkednek az operációsrendszer felépítésével és alkalmazási lehetőségeivel. Külön hangsúlyt kap az oktatás során a Linux hálózati szolgáltatásainak a bemutatása, különös figyelmet fordítva a biztonsági kérdésekre.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

Az operációsrendszer története, verziók, disztribúciók. A Linux kernel bemutatása, konfigurálása, fordítása.

A Linux telepítése

Az operációsrendszer erőforrás igénye. A telepítés és annak előkészítése. Telepítés más operációsrendszerek mellé. Telepítés hálózaton keresztül. Programcsomag kezelés.

Lemez és fájlkezelés

A Linux lemez és partíciókezelése. A támogatott partíciók típusai és jellemzői. RAID megvalósítása. LILO konfigurálása. Lemezterület használat korlátozása.

Felhasználók és jogosultságok

Felhasználók és csoportok létrehozása. A felhasználók jogosultságai. Fájl szintű jogosultságok beállítása.

Shellek és szkriptek

Linux alatt használható shell programok (parancssori értelmezők). Fontosabb shell parancsok és programok. Szkriptek készítése, futtatása és a futtatás automatizálása. Rendszer indításkor lefutó szkriptek.

Linux alap hálózati beállítások

Interfészek, modulok, TCP/IP konfigurálása. Útválasztás (routing) beállítása

Távoli elérés

Telnet, FTP, SSH, RSH telepítése, használata és az ezekkel kapcsolatos biztonsági megfontolások

Linux hálózati szolgáltatások

Névszolgáltatás (DNS), dinamikus IP cím kiosztás(DHCP), IP-cím fordítás (NAT) és tűzfal, levelezés(SendMail), Webszerver (Apache) beállításai. Hálózati szolgáltatások biztonságos megvalósítása.

Fájl és nyomtatómegosztás Linux alatt

A hálózati fájlrendszer (NFS). Együttműködés Windows hálózatokkal (Samba, smbmount).

Könyvtárfájlok kezelése

Linux Biztonsági kérdései

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy heti 4 óra előadás tanszéki számítógép laborban.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: ZH

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

11. Pótlási lehetőségek

IV

12. Konzultációs lehetőségek

e-mail, egyedi egyeztetés alapján személyes

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Előadás vázlat
  • Interneten megtalálható segédletek
    • The Linux System Administrators' Guide
    • The Linux Network Administrator's Guide
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

8

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

Számítógép melletti gyakorlás

40

Vizsgafelkészülés

12

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Flamich Gábor

Tud. Segédmunkatárs

Aut. és Alk. Inf.

Dr. Charaf Hassan

Docens

Aut. és Alk. Inf.