Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Linux alapú hálózatok

  A tantárgy angol neve: Linux-Based Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. június 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9160 7-9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  Tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf.

  Kardos Gergely

  Tanszéki mérnök

  Aut. és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika I/II.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  • Informatika I/II.
  • Korszerű operációsrendszerek
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja napjaink legdinamikusabban fejlődő Unix implementációjának, a Linuxnak rendszeradminisztrátor szintű megismertetése. Az előadások során a hallgatók megismerkednek az operációsrendszer felépítésével és alkalmazási lehetőségeivel. Külön hangsúlyt kap az oktatás során a Linux hálózati szolgáltatásainak a bemutatása, különös figyelmet fordítva a biztonsági kérdésekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  Az operációsrendszer története, verziók, disztribúciók. A Linux kernel bemutatása, konfigurálása, fordítása.

  A Linux telepítése

  Az operációsrendszer erőforrás igénye. A telepítés és annak előkészítése. Telepítés más operációsrendszerek mellé. Telepítés hálózaton keresztül. Programcsomag kezelés.

  Lemez és fájlkezelés

  A Linux lemez és partíciókezelése. A támogatott partíciók típusai és jellemzői. RAID megvalósítása. LILO konfigurálása. Lemezterület használat korlátozása.

  Felhasználók és jogosultságok

  Felhasználók és csoportok létrehozása. A felhasználók jogosultságai. Fájl szintű jogosultságok beállítása.

  Shellek és szkriptek

  Linux alatt használható shell programok (parancssori értelmezők). Fontosabb shell parancsok és programok. Szkriptek készítése, futtatása és a futtatás automatizálása. Rendszer indításkor lefutó szkriptek.

  Linux alap hálózati beállítások

  Interfészek, modulok, TCP/IP konfigurálása. Útválasztás (routing) beállítása

  Távoli elérés

  Telnet, FTP, SSH, RSH telepítése, használata és az ezekkel kapcsolatos biztonsági megfontolások

  Linux hálózati szolgáltatások

  Névszolgáltatás (DNS), dinamikus IP cím kiosztás(DHCP), IP-cím fordítás (NAT) és tűzfal, levelezés(SendMail), Webszerver (Apache) beállításai. Hálózati szolgáltatások biztonságos megvalósítása.

  Fájl és nyomtatómegosztás Linux alatt

  A hálózati fájlrendszer (NFS). Együttműködés Windows hálózatokkal (Samba, smbmount).

  Könyvtárfájlok kezelése

  Linux Biztonsági kérdései

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy heti 4 óra előadás tanszéki számítógép laborban.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: ZH

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  IV

  12. Konzultációs lehetőségek

  e-mail, egyedi egyeztetés alapján személyes

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Előadás vázlat
  • Interneten megtalálható segédletek
   • The Linux System Administrators' Guide
   • The Linux Network Administrator's Guide
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Számítógép melletti gyakorlás

  40

  Vizsgafelkészülés

  12

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Flamich Gábor

  Tud. Segédmunkatárs

  Aut. és Alk. Inf.

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  Aut. és Alk. Inf.