Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Linux programozás

  A tantárgy angol neve: Programming of Linux

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9157 7-9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf.

  Kardos Gergely

  tanszéki mérnök

  Aut. és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Linux/Unix felhasználói alapismeretek
  • C/C++ Programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a Linux platform, mint fejlesztési környezet megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a Linux környezet sajátosságait, a fejlesztés, hibakeresés lehetőségeit. A hallgatók az órák során elsajátíthatják a programok közötti kommunikáció megvalósítását, a többszálú programozást, az I/O vezérlést, kernel modulok készítését, és a KDE programok fejlesztését.

  Kiindulási alapot kívánunk nyújtani azoknak, akik Linux platformon tervezik szerver programok, desktop alkalmazások vagy beágyazott rendszerek fejlesztését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  A Linux operációs rendszer, a Linux kernel, információforrások fejlesztői szemszögből.

  Fejlesztői eszközök

  Általános szövegszerkesztők, fordítók (gcc, g++), make, grafikus fejlesztői környezet (KDevelop).

  Nyomkövetés, hibakeresés

  A hibakeresés, nyomkövetés eszközei (gdb, xgdb, ddd). A programhibák utólagos visszakeresése, a core állomány használata. Memória kezelési hibák keresése: Electric Fence, memprof, stb. Rendszerhívások követése: strace

  Állomány és I/O kezelés

  Állomány jogok, állomány típusok, egyszerű állomány kezelés, inode információk kezelése, könyvtárak kezelése, I/O eszközök kezelése, csővezetékek, I/O multiplexálás, zárolás.

  Folyamatok és szálak

  Folyamatok és többszálú programok létrehozásának lehetősége Linux alatt, ütemezés. Folyamatok közötti kommunikáció (signal, pipe, System V mechanizmusok). Többszálú programok fejlesztése LinuxThreads könyvtárral. Szálak létrehozása, szinkronizálás.

  Könyvtárak fejlesztése

  Statikus, megosztott és dinamikusan betöltött programkönyvtárak fejlesztése, használata.

  Hálózati kommunikáció

  Socketek létrehozása és használata. Az egyszerű socketek létrehozásától, a Unix Domain scoketeken keresztül, a TCP/IP kommunikációig. A távoli eljáráshívás (RPC) használata.

  Kernel modulok fejlesztése

  A modulok fejlesztésének jellemzői, eltérései a programok fejlesztéséhez képest. Karakteres típusú eszközvezérlő modul készítése. A proc állomány rendszer használata. Betöltési paraméterek kezelése.

  XWindow, KDE fejlesztés

  Az X grafikus felhasználói felület architektúrájának ismertetése. Eseményvezérelt programozás. A KDE programok felépítése. KDevelop fejlesztői környezet részletes ismertetése. A Qt Toolkit egyes elemei: szignál-szlot metódus, moc compiler, alaposztályok. Származtatott ablakelemek, dialógusablakok, erőforrások, konfigurációs állományok. A Dokumentum-Nézet architektúra alapkoncepciói, alkalmazása SDI és MDI programokban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy heti 4 óra előadás. (Heti 2 óra előadóteremben, 2 óra tanszéki számítógép laborban.)

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 elfogadott Házi Feladat

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bányász Gábor, Levendovszky Tihamér: Linux Programozás

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf.