Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanuló rendszerek

  A tantárgy angol neve: Learning Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9113 6-9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Vajk István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk.Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek illetve Hálózatok és rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a megfigyelésen alapuló modellalkotás kérdéseivel foglalkozik. Célkitűzése, hogy a hallgató jártasságot szerezzen a modellépítés, a tanulási és identifikációs módszerek használatában, valamint ismereteket nyújtson az adaptív jelfeldolgozási és irányítási feladatok megoldásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tanulás fogalma, a tanulás célja, a tanulási módszerek osztályozása. Alapvető tanulási paradigmák: tanulás tanítóval és tanító nélkül, megerősítéses tanulás. Bevezető példák.

  Matematikai alapok. Az optimalizálás alapvető módszerei (LP,QP, dinamikus programozás), numerikus optimalizálás alapjai. A statisztika alapvető fogalmai és problémái.

  Tanulás tanítóval. Pontbecslés, intervallumbecslés, hipotézis vizsgálat. Alapvető tulajdonságok és módszerek. (ls/tls, ml/stls, Bayes becslők, iv, altér alapú). Struktúrabecslés, komplexitás kezelése, kísérlettervezés. Nemlineáris rendszerek identifikációja, univerzális approximátorok (interpolációs módszerek,  k-legközelebbi szomszéd módszere, neurális háló, support vektor, fuzzy rendszerek, regressziós fa…).  Regressziós és osztályozási problémák és módszerek kapcsolata. Osztályozási algoritmusok.

  Tanító nélküli tanulás. Osztályozás tanító nélkül. Lényegkiemelő, k-közepek , EVD-SVD algoritmusok..

  Megerősítéses tanulás alapjai. Dinamikus programozás, Q tanulás. Az adaptív irányítás általános elmélete, duális irányítás, aktív és passzív adaptív rendszerek, modellreferenciás és paraméteradaptív rendszerek , heurisztikus módszerek.. Implementációs kérdések. Esettanulmányok..

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során egy házi feladat készítenek a hallgatók. A félévvégi aláírás feltétele a házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga módja: írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  1. Elővizsga: nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók számára igény szerint konzultációt lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Oktatási segédlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Vajk István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk.Inf.