Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webportálok fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of WEB Portals

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9083   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Balássy György Miklós,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/Portal/webportalok
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Balássy György

  Tanszéki mérnök

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy a C# nyelv, az SQL nyelv és a HTML nyelv ismeretére épít. A tárgy felvétele csak azon hallgatók számára ajánlott, akik ezekkel a technológiákkal tisztában vannak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. Az SQL nyelv, a .NET platform és a HTML nyelv ismerete viszont szükséges a tárgy teljesítéséhez, azonban ezekkel a témákkal a tárgy bevezető szinten nem foglalkozik.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a modern webes portálokkal szemben támasztott követelményekkel, és megoldásokat látnak azok gyakorlati megvalósítására. A cél, hogy a hallgató a webes portálokat komplex, a gyakorlatban általában kritikus fontosságú megoldásként lássa, ismerje az ilyen jellegű projektekhez tartozó problémakört, és tisztában legyen a lehetséges megoldási módokkal. A félév során mind az általános portál szolgáltatások, mind pedig az egyes alkalmazási területekhez (pl. üzleti intelligencia, e-Business, alkalmazás integráció stb.) tartozó speciális funkciók ismertetésre kerülnek. A tárgy átfogó és teljes képet ad a portálok különböző felhasználási területeiről, külön hangsúlyt fektetve a vállalati alkalmazások, folyamatok és információ integrációs alkalmazásra. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Az Internet működése
   1. Az Internet története
   2. Az Internet fizikai felépítése
   3. Protokollok
   4. IP címzés
   5. Névfeloldás
   6. A HTTP protokoll jellemzői
   7. Dinamikus webalkalmazások
   8. Szervezetek
  2. Használhatóság és elérhetőség
   1. Használhatóság
   2. Elérhetőség
   3. Szabványok
  3. Portálok elemei és céljai
   1. A portál definíciója
   2. Portálok típusai
   3. Portálok előnyei
   4. Portálok elemei
  4. Portálok felépítése
   1. Többrétegű alkalmazás architektúra
   2. Általános portál felépítés
   3. Portál farmok
  5. Tartalomkezelés
   1. Az információ típusai
   2. Metaadatok
   3. Az információ fellelésének módjai
   4. A felhasználói felület elrendezése
   5. Oldalak szervezése
   6. Dokumentumok szervezése
   7. Felügyelt tartalompublikálás és csoportmunka
   8. Szabad tartalompublikálás
  6. Kereső motorok
  7. Együttműködés más rendszerekkel
   1. Alkalmazás integráció
   2. Az integráció szintjei
   3. Integrációs portál architektúrák
  8. Biztonság
   1. Az Internet biztonsági szemmel
   2. Alapelvek
   3. Alapfogalmak
   4. Architekturális kérdések
   5. Portálok engedélyezési rendszere
   6. Fenyegetések
   7. Kliens oldali biztonság
   8. Biztonság a hálózaton
   9. Szerver oldali tipikus kódolási hibák
   10. Védekezés spam ellen
   11. Titkok tárolása
   12. A biztonság területei webalkalmazások terén
  9. Teljesítmény
   1. Webalkalmazások teljesítményének mérése
   2. Webportálok monitorozása
   3. A teljesítmény növelése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + Gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: Van

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni nem lehet.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Albert István et. al: A .NET Framework és programozása, ISBN: 9-639-13162-8

  2. Óravázlatok

  3. Elektronikus tanszéki jegyzetek

  4. ASP.NET Induló Készlet Webfejlesztőknek

  5. ASP.NET AJAX Induló Készlet

  6. .NET Framework 3.5 és Visual Studio 2008 Induló Készlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  50

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Balássy György

  Tanszéki mérnök

  AAIT

  Egyéb megjegyzések A Neptunban feltüntetett 2 órás gyakorlatokkal ellentétben a tárgy oktatása 4 órás gyakorlatokkal történik, melyek 2 hetente kerülnek megtartásra az első előadáson megbeszéltek szerint.