Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált információs rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Integrated Information Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5292   2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Rajacsics Tamás

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók különböző integrált rendszereket ismerjenek meg, elsajátítsák működési elvüket, felépítésüket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A következő témák kerülnek terítékre. Terheléselosztó n-rétegű elosztott rendszer, adatbázisok szerveroldali programozása, adatbázisok kliensoldali programozása, IBM MQSeries, webszolgáltatások, J2EE.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratórium.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A laborokon való részvétel, a feladatok megoldás.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Az utolsó héten van a pótmérés.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Segédanyag a tárgy honlapján található.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Rajacsics Tamás

  Tanársegéd

  AAIT