Integrált információs rendszerek

A tantárgy angol neve: Integrated Information Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU5291   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Juhász Sándor

adjunktus

Automatizálási és Alk. Informatikai Tanszék

Kovács Ferenc

tanársegéd

Automatizálási és Alk. Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • számítógép és szoftver architektúrák,
 • számítógépes hálózatok,
 • elosztott rendszerek,
 • adatbázisok,
 • XML leírónyelv és alkalmazásai.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

BMEVIAU4385 Elosztott rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése

A félév során a hallgatók megismerkednek az információs rendszerek alapvető felépítésével, valamint legfontosabb tervezési és megvalósítási aspektusaival. A tárgy hangsúlyosan és részletesen foglalkozik a vállalati környezetben működő különféle alkalmazások skálázási lehetőségeivel és integrációs módszereivel (klaszterezés, peer to peer rendszerek, alapvető és összetettebb adatbázisokra épülő technikák, multidimenziós adatbázisok, adatbányászat, OLAP, tranzakciós és üzenetkezelő rendszerek, dokumentum kezelés, portálok). A tárgy keretében ismertetjük a projekt menedzsment alapjait is. A tárgy hallgatása során elsajátított ismereteket esettanulmányok reprezentálják.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Információs rendszerek és jellemzőik, központosított és elosztott rendszerek
 • Vállalati rendszerek rétegszerkezete
 • Kliens-szerver rendszerek evolúciója, okoskliens alkalmazások
 • Nagyteljesítményű és skálázható rendszerek
 • Peer2peer rendszerek
 • Relációs adatbázis-kezelő rendszerek és tranzakció kezelés
 • Adatbázisok szerveroldali programozása
 • Adattárházak jellemző tulajdonságai, felépítése
 • OLAP rendszerek célja, alapvető működése
 • Adatbányászati rendszerek használata
 • Integrációs kérdések, middleware
 • RPC, objektum orientált és komponens alapú rendszerek
 • Üzenet alapú middleware
 • XML és webszolgáltatások (XML, XSD, XSLT, SOAP, WSDL, UDDI)
 • Webportálok (architektúra, típusai, céljai, jellemzői)
 • Csoportmunka és dokumentumkezelés portálokon (dokumentumtárak, jóváhagyási folyamatok, keresőmotorok)
 • Portál integráció (integráció szintjei, web clipping, webkijelzők, data cache, integration server, RSS, Atom)
 • Web alapú rendszerek biztonsága
 • Projekt menedzsment, groupware
 • Microsoft Solutions Framework, Rational Unified Process, Extreme Programming
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy heti 4 óra előadásból áll.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: nagy ZH

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

 1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

Ismételt ZH, ismételt vizsga.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban igény szerint, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadásvázlat (Dr. Juhász Sándor), http://avalon.aut.bme.hu/~sanyo/IIRjegyzet.zip

Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley, ISBN: 0321127420, 2002

Juhász Sándor: Okos kliens technikák kidolgozása vastag kliensek fejlesztésére, Kutatási-fejlesztési jelentés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2004

Dieter Wackerow: MQSeries Enterprise Application Integration Center, IBM October 1999 MQ EAI Center

Jiawei Han, Micheline Kamber: Adatbányászat - Koncepciók és technikák, Panem, ISBN: 9635453949, 2002

Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István: Adatbázis-kezelés az ORACLE-rendszerben, Panem, ISBN: 9635453477, 2002

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

30

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Juhász Sándor

adjunktus

Automatizálási és Alk. Informatikai Tanszék