Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hipermédia alkalmazások laboratórium

  A tantárgy angol neve: Hypermedia Applications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5251 9. 0+2g 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Keviczky László

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Oláh István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A "Multimédia hálózatok", "Multimédia rendszerek tervezése" és "Hipermédia alkalmazások" tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A "Hipermédia alkalmazások" előadások során megszerzett elméleti tudás elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Apple Macintosh és IBM PC számítógépek hipermédiás alkalmazása:

  • Apple HyperCard vizsgálata.
  • Prezentációs eszközök.
  • WWW - multimédia alkalmazások.
  • Háromdimenziós grafika.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Hat darab laboratóriumi gyakorlati foglalkozás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos, áttekinthető és a reprodukálhatóságot biztosító jegyzőkönyvet készítsen, amit a gyakorlat végeztével bead.
  A kapott osztályzat nem javítható.

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.

  Igazolatlan hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatti pótlás esetén a különeljárási díj befizetése a mérés értékelésének feltétele, ellenőrzését a tárgyfelelős végzi el. Mulasztott mérés igazolását is a mérésvezetőnek kell bemutatni.

  A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.

  Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.

  b. A vizsgaidőszakban: –

  c. Elővizsga: –

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga.

  Mérési útmutatók:

  • Átvehetők a mérésvezetőnél vagy a tanszéki adminisztrációban a mérést megelőzően és a mérés végeztével a mérésvezetőnek kell visszaadni.
  • Elektronikus formában az Interneten.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Keviczky László

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Oláh István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék