Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hipermédia alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Hypermedia Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Multimédia szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5250 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Keviczly László

  Egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, fontosabb programozási nyelvek, operációs rendszerek..

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása multi- és hipermédia rendszerek alapfogalmairól és alkalmazási lehetőségeiről, különös tekintettel a korszerű információs rendszerekre vonatkozó elvárásokra. Ilymódon a hallgatók olyan készségeket szereznek, amelyek szükségesek az ilyen rendszerek kiválasztásához, tervezéséhez, létrehozásához illetve alkalmazásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  1-2. óra: Bemutatkozás. Multi- és hipermédia feladatokkal kapcsolatos munkakörök, képzettségi viszonyok és tipikus karrierek az EU-beli IT-ban.

  3-4. óra: A multimédia témakörökben előforduló HW csatlakozók fizikai formája, szerepe és alkalmazási területeik. A multimédia terület HW berendezései.

  2. hét

  1-2. óra: Az Apple számítógépek hardver rendszerei. Kommunikációs lehetőségek és tipikus perifériák. A digitális audio operációs rendszer és HW szinten.

  3-4. óra: Az Apple számítógépek operációs rendszerei. A LocalTalk, EtherTalk és logikai, rendszerszintű használatuk. Soros, USB, FireWire portok támogatása.

  3. hét

  1-2. óra: Multimédia rendszerektől a hipermédia fogalmáig. A médiaelemek és előállításuk. Média integrálás.

  3-4. óra: Szkennelési, still-video és videokamera technikák. Video digitalizálás.

  4. hét

  1-2. óra: Alapvető audio technikák. A MIDI rendszer és alkalmazása.

  3-4. óra: Video és multimédia perifériák csatolása. A soros/parallel portoktól az USB-ig. Az SCSI-től a FireWire-ig.

  5. hét

  1-2. óra: Videoeszközök vezérlése. Control-s, Control-c, VisCa buszok, orto-protokolok. A digitális video (DV) új rendszerei.

  3-4. óra: Színrendszerek, RGB, CMY, CMYK, HLS, HSB ábrázolás. Számítási példák, szoftver realizálás.

  6. hét

  1-2. óra: TV és video szabványok. VHS, S-VHS, Super-8, VHS-C, stb. A video CD-től a DVD-ig. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW technikák.

  3-4. óra: Testmodellezés és felületmodellezés. 2D és 3D modellépítési technikák. Rendering, megvilágítás, árnyékhatások.

  7. hét

  1-2. óra: A fontok, feliratok és egyéb szimbólumok megválasztásának ajánlásai.

  3-4. óra: Video hatások és átmenetek. Keverési megoldások.

  8. hét

  1-2. óra: A látvány és hang szerepe a megismerésben. Színkombinációk összetett hatásai.

  3-4. óra: Munkapszichológiai vizsgálatok eredményei. A tapasztalat kúpja.

  9. hét

  1-2. óra: A QuickTime szabvány, szoftver, interfész és rendszer.

  3-4. óra: A QuickTime VR virtuális realitás technika és rendszer.

  10. hét

  1-2. óra: Intelligens stúdióalkalmazások: házi, ipari, stúdió minőség. Audiovizuális eszközök, prezentációs szoftverek és technikák.

  3-4. óra: Animációs alaptechnikák. Út és keret alapú módszerek.

  11. hét

  1-2. óra: Hipermédia szerkesztő szoftverek. Ikon, idő, kártya és lap alapú rendszerek.

  3-4. óra: A HyperCard ismertetése: felépítése, részei, alapvető működési módjai. SuperCard, ToolBook és más hasonló szoftverek.

  12. hét

  1-2. óra: A HyperTalk ismertetése és összetett feladatok megoldása. Objektumorientált üzenethierarchia és eseményvezérlés.

  3-4. óra: A legfontosabb multimédia ember/gép kapcsolati eszközök és grafikus felületek. Keresztplatform és portabilitási kérdések.

  13. hét

  1-2. óra: Kurzusépítő és konzultációs rendszerek. Objektumorientált szoftverek jelentősége a hipermédia rendszerekben.

  3-4. óra: Objektumorientált, természetes nyelvű, hipertext esettanulmányok. Multimédia az interneten.

  14. hét

  1-2. óra: QT, QTVR, hang- és képfájlok feldolgozására használatos legismertebb szoftverek bemutatása. HyperCard alkalmazási példák. Kész hiper- és multimédia CD-k elemzése.

  3-4. óra: Professzionális multimédia szerkesztő rendszerek (Director, Authorware, stb.) bemutatása, alkalmazási példák elemzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás alapvető módja előadás. Az órák egy részében a legfontosabb szoftver kategóriákat és probléma tipusokat alkalmazási bemutatók keretében ismertetjük.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: fakultatív házifeladatok könnyítik meg a tárgykörben való elmélyedést.

  A félév vizsgával zárul. A vizsga irásbeli, 25 kérdés, egy kérdésre max 4 pont kapható. A pontszám határok:

  81-100: 5 (jeles)

  61-80: 4 (jó)

  41-60: 3 (közepes)

  21-40: 2 (elégséges)

  0-20: 1 (elégtelen)

  b. A vizsgaidőszakban: Három meghírdetett időpont a hallgatókkal megegyezett időpontokban.

  c. Elővizsga: az idevonatkozó szabályok betartásával a hallgatók kérése és igénye szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A vizsgára való felkészüléshez sokszorosított segédletet is adunk, amelyeknek egyes részei már jegyzet szinvonalúak. A felhasználható idegennyelvű irodalom listáját mellékeltük

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Keviczky László

  Egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  Irodalomjegyzék

  • Yavelow, Ch. (1992). MacWorld Music & Sound Bible. IDG Boooks Worldwide, Inc., USA.

  • Radecki, S. (1994). Multimedia with QuickTime: A Practical Guide to Creating Applications. Academic Press, London.

  • Burger, J. (1993). The Desktop Multimedia Bible. Addison Wesley, USA.

  • Fisher, S. (1994). Multimedia Authoring: Building and Developing Documents. Academic Press, London.

  • Fisher, S. (1995). Creating Interactive CD-ROM for Windows" and Macintosh®. Academic Press.

  • Vaughan, T. (1994). Multimedia Making It Work (Second Edition). Osborne McGraw-Hill, USA.

  • Rubin, D.M. (1995). Desktop Musician: Creating Music with your Computer (for both Mac nad PC Users). Osborne McGraw-Hill, USA.

  • Lindström, R.L. (1994). Business Week Guide to Multimedia Presentations: Creative Dynamic Presentations that Inspire. Osborne McGraw-Hill, USA.