Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5203 9. 6g 8 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése

  Minden hallgató két féléven át egy, valamely tanszék által kiírt témán dolgozik. Témát minden kari tanszék, valamint a többi kar azon tanszékei írhatnak ki, amelyeknek futó szakirányuk, vagy futó választható tárgyuk van. Célszerű, ha a téma kapcsolódik a hallgató valamelyik szakirányához. A hallgatónak a munka során gyakorlati mérnöki feladatokat is meg kell oldania. Munkáját tanszéki konzulens irányítja, aki legfeljebb 3 – 4 hallgatóval foglalkozik egyidejűleg. A témának lehet külső konzulense is, de a munka előrehaladásáért a kiíró tanszék a felelős. Több hallgató közös munkája esetén mindegyikük egyéni hozzájárulásának értékelhetőnek kell lennie. Alapvető cél, hogy a hallgató a kidolgozott témával kapcsolatos szakterületről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen. Megfelelő előrehaladás esetén a téma diplomatervként (doktorandusz témaként) folytatható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A meghirdetett témák közül választható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozás a témavezető irányításával. A végzett munkáról félévenként minden hallgatónak írásos összefoglalót kell készítenie, és eredményeiről kb. 15 perces kiselőadáson be kell számolnia.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a Műszaki Informatika Szakbizottság fenti ajánlásait a tanszékek konkrétizálják, bővíthetik.

  b. A vizsgaidőszakban: –

  c. Elővizsga: –

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék