Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosi képfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Medical Imaging

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5159 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hermann Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  Docens

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

  Dr. Hermann Imre

  Adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, méréstechnika, digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Neptun-kód:VIMM4131 Cím: Orvosbiológiai méréstechnika

  Javasolt az orvosbiológiai méréstechnika előzetes felvétele.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alapvető ismeretek nyújtása a képalkotás terén az egészségügyben üzemeltetői és szervíz tevékenységre felkészülő mérnökök számára.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Digitális képalkotó rendszerek jellemzői

  Röntgentechnológiák

  • Ernyőfilmes röntgen, (működési elv, a modern berendezések felépítése)
  • Digitális radiográfia, (működési elvek, képlemeztechnika, digitális angiográfia)
  • Számítógépes tomográfia, (működési elvek, első-, második-, harmadik- és negyedik generációs CT, modern rendszer felépítésének ismertetése)
  • Radioterápia, (működési elv)

  Nukleáris gyógyászat

  • Gamma kamera, (működési elv)
  • Pozitronemissziós tomográfia, (működési elv)

  Ultrahangos képalkotás, (működési elv, modern berendezés felépítése)

  Mágneses rezonanciás képalkotás, (működési elv, csoportosítás a mágnestér nyagysága és előállítási módja szerint, csoportosítás a fizikai működés alapján, a képalkotás alapelve, modern MRI berendezés felépítése: számítógép és megjelenítési egység, mágnes és mágnes közeli egységek, gradiens rendszer képalkotó rendszer, RF rendszer)

  Betegmozgató rendszer

  Képarchiváló rendszerek

  Kommunikációs rendszerek

  A digitális képalkotás gazdasági szempontjai, (az egészségügyi ellátásra és az orvosi tevékenységre való kihatások)

  Jogi és biztonsági szempontok, (ionizáló sugárzás, nem ionizáló sugárzás, megengedett határértékek, villamos biztonság, adatvédelem)

  A digitális képalkotás alkalmazásának valószínű tendenciái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A nagyzárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése legkésőbb a pótlási alkalommal.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga sikeres letétele.

  1. Elővizsga: Igény szerint az utolsó oktatási héten.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi az eredményhirdetést követően kiírt alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyi, pótzárhelyi és vizsgák előtt a kiírt időpontban, és igény esetén ettől eltérő egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások rövid kivonata a vizsgaidőszakban a tanszéki könyvtárban tanulmányozható és kikölcsönözhető.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  Docens

  Aut. és Alk.Inf. Tsz.