Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Alkalmazott informatika)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Applied Informatics)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5102 9 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  Oláh István

  tanársegéd

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az "Automatika" és a "Médiatechnika" tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az “Automatika” és a “Médiatechnika” előadások során megismert hardver és szoftver eszközök használatának gyakorlása, a tárgyak ismeretanyagának elmélyítése gyakorlati feladatokon keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szabályozási feladatok megoldása céleszközök felhasználásával:

  Optimális irányítás.

  Desztillációs oszlop irányítása autonóm szabályozókkal.

  Desztillációs oszlop számítógépes irányítása.

  Apple Macintosh Power PC és IBM PC számítógépek médiatechnikai alkalmazása:

  Multimédia authoring rendszerek.

  Ismerkedés World Wide Webbel.

  A QuickTime digitális videó rendszer.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  6 darab 4-órás laboratóriumi gyakorlati foglalkozás.

  10. Követelmények

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos, áttekinthető és a reprodukálhatóságot biztosító jegyzőkönyvet készítsen, amit a gyakorlat végeztével bead.

  A kapott osztályzat nem javítható.

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.

  Igazolatlan hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatti pótlás esetén a különeljárási díj befizetésének igazolását a mérésvezetőnek kell átadni. Mulasztott mérés igazolását is a mérésvezetőnek kell bemutatni.

  A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.

  Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga.

  Mérési útmutatók, melyeket a mérésvezetőnél vagy a tanszéki adminisztrációban lehet átvenni a mérést megelőző héten és a mérés végeztével a mérésvezetőnek kell visszaadni.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  Oláh István

  tanársegéd

  Automatizálási