Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiatechnika

  A tantárgy angol neve: Media Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5101 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szigeti Zoltán

  adjunktus

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a multimédia rendszerek, a megvalósítás során felhasznált hardver és szoftver eszközök mérnöki szemléletű oktatása. A tantárgy interdiszciplináris jellege miatt számos, a szakirány tantárgyaiban nem oktatott szakterületre ad bepillantást.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A multimédia alapfogalmai, eszköztára

  média, interakció, hipertext, hipermédia

  az emberi látás sajátosságai

  az emberi hallás sajátosságai

  az emberi tanulás sajátosságai

  multimédia elemek (hangok, szöveg, kép)

  2. Álló és mozgókép digitalizálása, tárolása, megjelenítése

  A bittérképes képek tárolása ( TIFF; PCX, Windows BMP, GIF89a, JPEG)

  A mozgóképek (digital video) tárolása (MPEG, QuickTime, AVI formátumok)

  A bittérképes képek tömörítési technológiái, hatékonysága. A mozgóképek tömörítési technológiái.

  Képtömörítés célhardver felhasználásával

  Kép be és kiviteli eszközök (videokamera és frame grabber, kézi és lapscanner, CRT és LCD alapú monitorok)

  Különféle video szabványok rövid áttekintése

  3. A hangok felvétele tárolása, visszajátszása, mesterséges hanggenerálás

  A mikrofonok típusai, jellemzőik

  Hangszórók, hangdobozok típusai

  A különböző hangfileok ( AU, WAV, MPEG audio)

  Mesterséges beszédelőállítás

  MIDI interfész

  4. A nyomtatott szöveg megjelenítése

  Rövid nyomdatörténeti áttekintés, a nyomdászatban használt mértékegységek, szakkifejezések

  Lapleíró nyelvek (PostScript)

  Különböző elven működő nyomtatók (mátrix, laser, LED, ink jet)

  Desktop publishing szoftverek; a kiadványok megtervezésének kérdései

  5. Multimédia hálózatok, tárolóeszközök

  6. Multimédia programozás, szerzői rendszerek (authoring)

  Szerzői rendszerek; különböző platformon futó rendszerek (Apple-Hypercard, Windows-ToolBook)

  A felhasználói felület kialakításának kérdései

  7. Hipermédia rendszerek

  Hipertext alapfogalmak

  Általánosan használt hipertext rendszerek (Windows Help, Norton Guide)

  Hipermédia rendszerek, modellek

  Elosztott hipermédia rendszerek, World Wide Web

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a félév lezárásának módja vizsga.

  A félév során 1 nagy Zh. A vizsga irásbeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szigeti Zoltán

  adjunktus

  Automatizálási