Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia-rendszerek

  A tantárgy angol neve: Multimedia Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5031 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács László

  adjunktus

  SZTAKI

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az adat, hang és kép tömörítésének, tárolásának, feldolgozásának és továbbításának módszerei, eszközei és szabványai. Háttértárak, hálózatok, multimédia célberendezések és céláramkörök, videokommunikáció. Intelligens irodai, oktató, nyomdai és stúdió rendszerek. Intelligens mérnöki alkalmazások: hipermédia ember-gép kapcsolat, szimulációs és emulációs eszközök, modellezés, animáció. Szerzői rendszerek. Esettanulmányok.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  (több féléves tantárgy esetén az adott félévé, min. 20 sor max. 30 sor)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, labor szakmai látogatás, stb.)

  10. Követelmények

  a félév lezárásának módja (pl. vizsga, aláirás, félévközi jegy)

  melyik legkorábbi időponttól kezdve ismerhető el s korábban megszerzett félévvégi aláirás, figyelembe véve a követelmények változását

  b./ Szorgalmi időszakban:

  a foglalkozásokon való részvétel követelményei,

  a félévközi nagy ZH és házi feladatok száma, javasolt ütemezése, az értékelés és elfogadás módja,

  a félévközi kötelezettségek elmulasztása illetve sikertelen teljesitése esetén a pótlás és a javitás lehetősége (pl. szorgalmi időszakban, vizsgaidőszakban), ill. annak közlése, ha nincs pótlási lehetőség,

  a félévközi munka alapján kialakitott félévközi jegy megszerzésének feltételei és megállapitásának módja

  a vizsgára bosátás feltételei

  c./ Vizsgaidőszakban:

  a vizsgáztatás módszere,

  irásbeli, szóbeli, irásbeli és szóbeli,

  az ismétlővizsgára való jelentkezés feltételei (pl. minimális időköz a két vizsga között),

  a vizsgaszabályzat kialakitása,

  a tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének kell feltüntetni)

  (A követelményeket egyértelműen, de csak főbb vonalakban kell feltüntetni.)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  (kötelező és ajánlott irodalmak)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács László

  adjunktus

  Automatizálási