Elosztott rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Distributed Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 27.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
2.Tantárgy kódjaSzemeszterKövetelményKreditNyelvTárgyfélév
 VIAU4392 0+0+2f3magyar1/1
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU4392   2/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Erdélyi TibortanársegédAAIT
Rajacsics TamástanársegédAAIT
Imre GáborPHD hallgatóAAIT
Csúcs GergelytanársegédAAIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

- C/C++ Programozás

7. A tantárgy célkitűzése

A labor célja az Elosztott Rendszerek tárgy anyagának gyakorlása, az ott szerzett tudás mélyebb elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. RPC

2. CORBA

3. COM

4. COM+

5. EJB

6. .NET Remoting

7. Web Szolgáltatások

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) (előadás, gyakorlat, laboratórium):

7*4 óra laboratóriumi foglalkozás

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

A hallgatók mérésre egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze.

A kapott osztályzat nem javítható.

A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.

Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.

 

b.       A vizsgaidőszakban:  -

c.              Elővizsga: -

 
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a pótmérés időpontjában Később pótlási lehetőség nincsen.

Igazolatlan hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatti pótlás esetén különeljárási díjat kell fizetni. Mulasztott mérés igazolását is a mérésvezetőnek kell bemutatni.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultációra a mérésvezetővel a vele előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

-

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
Felkészülés a labor feladatokra60
A labor feladatok elvégzése30
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Erdélyi Tibor

Tanársegéd

AAIT