Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Distributed Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  2.Tantárgy kódjaSzemeszterKövetelményKreditNyelvTárgyfélév
   VIAU4392 0+0+2f3magyar1/1
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4392   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Erdélyi TibortanársegédAAIT
  Rajacsics TamástanársegédAAIT
  Imre GáborPHD hallgatóAAIT
  Csúcs GergelytanársegédAAIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - C/C++ Programozás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja az Elosztott Rendszerek tárgy anyagának gyakorlása, az ott szerzett tudás mélyebb elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. RPC

  2. CORBA

  3. COM

  4. COM+

  5. EJB

  6. .NET Remoting

  7. Web Szolgáltatások

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  7*4 óra laboratóriumi foglalkozás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  A hallgatók mérésre egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze.

  A kapott osztályzat nem javítható.

  A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.

  Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.

   

  b.       A vizsgaidőszakban:  -

  c.              Elővizsga: -

   
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a pótmérés időpontjában Később pótlási lehetőség nincsen.

  Igazolatlan hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatti pótlás esetén különeljárási díjat kell fizetni. Mulasztott mérés igazolását is a mérésvezetőnek kell bemutatni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra a mérésvezetővel a vele előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  Felkészülés a labor feladatokra60
  A labor feladatok elvégzése30
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Erdélyi Tibor

  Tanársegéd

  AAIT