Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Distributed Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 28.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemVillamosmérnöki és Informatikai KarMűszaki Informatika Szak  
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4385   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Charaf Hassan Dr.DocensAAIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -     C/C++ Programozás

  -          Windows API ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy alapvetően azokat a korszerű programozási koncepciókat tárgyalja, amelyek ismerete egy elosztott informatikai rendszer megvalósításához szükséges. A tananyag hangsúlyosan tárgyalja a komponensek jelentőségét, tulajdonságait és szerepét elosztott rendszerstruktúrák esetén.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  -     Elosztott rendszerek elméleti alapjai

  -     Alkalmazások közötti kommunikáció

  -     Elosztott rendszerek felépítéséhez szükséges alapszolgáltatások

  -     Kód újrafelhasználhatósági technikák, komponens alapú programozás

  -     Elosztott, komponens alapú fejlesztés elméleti alapok, tervezés

  -     Szabványosított architektúrák DCOM, CORBA

  -     A CORBA és a DCOM vizsgálata és összehasonlítása (hatékonyság, platform függetlenség, megbízhatóság, egyszerűség, skálázhatóság, stb…)

  -     Tranzakció kezelés és aszinkron működés elosztott rendszerekben (MTS, MSMQ)

  -     Biztonsági kérdések elosztott rendszerekben

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:             1 zárthelyi megírása legalább elégséges szinten

  b.       A vizsgaidőszakban:                   irásbeli és szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                                   -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban megírt zárthelyi pótlása egyszeri alkalommal, a szorgalmi időszak folyamán kiírt pótzárthelyi időpontjában lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra az előadóval a vele előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.    Tanszéki segédlet ( Dr. Charaf Hassan, Kovács Ferenc, Szitnyai György, Zolnay András: Elosztott objektum alapú rendszerek)

  2.    Essential COM Don Box

  3.    Inside DCOM (MS Press)

  4.    VISUAL C++ Tutorials ( Developement system for Windows 95 and Windows NT)

  5.    Microsoft TechNet CD-k (Developer’s  Tools)

  6.    Microsoft Developer Network (MSDN)

  7.    Kirtland: Designing Component Based Applications

  8.       http://www.rhein-neckar.de/~cetus/oo_corba.html

  9.         http://www.rhein-neckar.de/~cetus/oo_ole.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire20
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf HassanDocensAAIT
  Dr. Vajk IstvánDocensAAIT
  Kovács FerencTanársegédAAIT
  Szitnyai György

  Ph.D. hallgató

  AAIT