Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver-technikák és információ-megjelenítés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Software Tools and Data Representation Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4315 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Péteri Szilárd

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A "Szoftvertechnikák" és az "Információ Megjelenítés" tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat azok vehetik fel, akik a "Szoftvertechnikák" és az "Információ Megjelenítés" tantárgyakat párhuzamosan hallgatják, vagy korábban már hallgatták.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A "Szoftvertechnikák" és az "Információ Megjelenítés" előadások során megismert hardver és szoftver eszközök használatának gyakorlása, a tárgyak ismeretanyagának elmélyítése gyakorlati feladatokon keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A "Szoftvertechnikák" tárgyhoz kapcsolódó mérések:

  • Eseményvezérelt programozás - Win32
  • Objektum-orientált Szoftvertervezés - UML
  • Objektum orientált Windows programozás - MFC

  Az "Információ Megjelenítés" tárgyhoz kapcsolódó mérések:

  • Animáció 3D Studio Max környezetben
  • WEB lapok készítése
  • XML alapú WEB fejlesztés
  • Kiszolgáló oldali WEB alkalmazás fejlesztése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  3+4 darab laboratóriumi gyakorlati foglalkozás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.
   A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos, áttekinthető és a reprodukálhatóságot biztosító jegyzőkönyvet készítsen, amit a gyakorlat végeztével bead.
   A kapott osztályzat nem javítható.
   A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.
   Igazolatlan hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatti pótlás esetén a különeljárási díj befizetése a mérés értékelésének feltétele, ellenőrzését a tárgyfelelős végzi el. Mulasztott mérés igazolását is a mérésvezetőnek kell bemutatni.
   A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.
   Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.
  2. A vizsgaidőszakban: -
  3. Elővizsga: -
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga.
  Mérési útmutatók: Elektronikus formában a tanszék honlapjáról tölthetők le.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Péteri szilárd

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék