Információ-megjelenítés

A tantárgy angol neve: Visual Representation of Information

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Szakirányi tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU4314   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Tibor

Tanársegéd

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

Péteri Szilárd

Tanársegéd

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók korszerű ismereteket szereznek a grafikai és animációs technikák, a Web alapú rendszerek és a multimédia eszközök alkalmazása területén. Tárgyalásra kerülnek a felhasználói interfészek kialakításának felhasználhatósági (usability) ergonómiai és megjelenésbeli vonatkozásai.

A grafikai és animációs technikák keretein belül megismerkedhetnek a két- és három-dimenziós szerkesztő eszközökkel, valamint ezek elméleti alapjaival. A testmodellezés gyakorlati oldalával, a valósághű anyagmodellezés bemutatásán keresztül, a kulcs alapú animációs technikákig bezárólag a hallgatók számos kulisszatitkot megtudhatnak a 3D világáról.

A Web tekintetében az alapvető célkitűzés a Web programozási technikák alapjainak rendezett formában történő bemutatása és összehasonlító elemzése. A legfontosabb lehetőségek és eszközök áttekintése mellett (HTML, DHTML, JavaScript, stb.), nem feledkezünk meg a manapság divatos témákról (XML, WAP) sem. A hallgatók olyan mélységben sajátítják el a szükséges ismereteket, amely azon túl, hogy hasznos gyakorlati ismereteket tartalmaz, emellett e tudásra támaszkodva az egyes speciális területeken egyéni képzéssel is elérhető a legmélyebb és legkorszerűbb ismeretek.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

 • Szoftver ergonómiai bevezetés
 • Standard Windows vezérlő elemek
 • Általános felhasználói felület tervezési elvek
 • Kompromisszum a funkcionalitás és a látvány között

Színek, felbontás

 • Az emberi látás
 • Vektoros-raszteres megjelenítés
 • Grafikus file formátumok

Modellezés

 • Megjelenítési elvek
 • MESH modellezés
 • Patch modellezés
 • NURBS

Perspektíva, kamera

 • Kamera modell
 • Egy-, két-, három- és sokpontos perspektíva
 • Kompozíció

Megvilágítás, anyagszerűség

 • Fények szerepe
 • Fényforrás típusok
 • Színkompozíció, színrendszerek
 • Anyagok szerkesztése

Mozgás tervezése

 • Videotechnikai alapok
 • Kulcsalapú animáció
 • Kontrollerek
 • Forward és inverz kinematika
 • Speciális effektusok: részecskék, dinamika

3D információbevitel

 • 3D információ felvételi elvek áttekintése
 • Trianguláció
 • Egy megvalósítás

HTML

 • Hagyományos és webes alkalmazások összehasonlítása
 • Bevezetés, történet, miért elhibázott a HTML
 • HTML szerkesztő eszközök
 • Egy HTML dokumentum felépítése (Fejléc, cím, meta tag-ek, törzs, megjegyzések)
 • TAG típusok, paraméterezés, legfontosabb TAG paraméterek
 • Szövegek, stílusok a HTML-ben
 • Szövegek, blokkok, elemek elrendezése, részekre tagolás
 • Universal Resource Locator – kapcsolatok, címzés, oldalon belüli elérhetőség
 • Képek, képekkel kapcsolatos megfontolások
 • Listák, lista típusok
 • Táblázatok, pozícionálás táblázatokkal, tördelés
 • Kódlapok, speciális karakterek
 • Keretes oldalak

Tartalom és forma szétválasztása

 • HTML 4.0 szabvány lehetőségei
 • StyleSheet-ek
 • XML

Netscape és Internet Explorer közötti különbségek

 • DHTML
 • Objektum orientált HTML
 • Layerek

Mobil Internet megoldások

 • WAP, összehasonlítása a HTML-el
 • Mobil Internet architektúrák

Kliens oldali programozási lehetőségek

 • Beágyazott objektumok
  • Java Applet, ActiveX komponens, Flash
 • Kliens oldali script nyelvek
  • JavaScript, JScript, VBScript
 • Kliens oldali scriptek programozása
  • Események kezelése
  • Kérdőívek kezelése
  • Oldal létrehozása programból
  • Script Objektumok
  • Script programozási megfontolások

Szerver oldali programozási módok

 • Program alapú módszerek
  • Java Servlet, CGI, ActiveX
 • Script alapú módszerek
  • JSP, ASP, Perl, PHP, Net.Data

Kliens és szerver oldali programozási formák összehasonlítása

 • Dinamizmus szerint
 • Platform függőség szerint

Web alkalmazásokkal kapcsolatos megfontolások

 • Internet technológiák felhasználása lokális környezetben (intranet)
 • Web alkalmazások architektúrális felépítése
  • Web szerverek
  • Adatbázisok
 • E-business megoldások áttekintése
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi + házi feladat

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki segédlet

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Tibor

Tanársegéd

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

Nagy Tamás

PHD. hallgató

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

Péteri Szilárd

Tanársegéd

Aut. és Alk. Inf. Tanszék