Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információ-megjelenítés

  A tantárgy angol neve: Visual Representation of Information

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirányi tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4314   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Tibor

  Tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Péteri Szilárd

  Tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók korszerű ismereteket szereznek a grafikai és animációs technikák, a Web alapú rendszerek és a multimédia eszközök alkalmazása területén. Tárgyalásra kerülnek a felhasználói interfészek kialakításának felhasználhatósági (usability) ergonómiai és megjelenésbeli vonatkozásai.

  A grafikai és animációs technikák keretein belül megismerkedhetnek a két- és három-dimenziós szerkesztő eszközökkel, valamint ezek elméleti alapjaival. A testmodellezés gyakorlati oldalával, a valósághű anyagmodellezés bemutatásán keresztül, a kulcs alapú animációs technikákig bezárólag a hallgatók számos kulisszatitkot megtudhatnak a 3D világáról.

  A Web tekintetében az alapvető célkitűzés a Web programozási technikák alapjainak rendezett formában történő bemutatása és összehasonlító elemzése. A legfontosabb lehetőségek és eszközök áttekintése mellett (HTML, DHTML, JavaScript, stb.), nem feledkezünk meg a manapság divatos témákról (XML, WAP) sem. A hallgatók olyan mélységben sajátítják el a szükséges ismereteket, amely azon túl, hogy hasznos gyakorlati ismereteket tartalmaz, emellett e tudásra támaszkodva az egyes speciális területeken egyéni képzéssel is elérhető a legmélyebb és legkorszerűbb ismeretek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  • Szoftver ergonómiai bevezetés
  • Standard Windows vezérlő elemek
  • Általános felhasználói felület tervezési elvek
  • Kompromisszum a funkcionalitás és a látvány között

  Színek, felbontás

  • Az emberi látás
  • Vektoros-raszteres megjelenítés
  • Grafikus file formátumok

  Modellezés

  • Megjelenítési elvek
  • MESH modellezés
  • Patch modellezés
  • NURBS

  Perspektíva, kamera

  • Kamera modell
  • Egy-, két-, három- és sokpontos perspektíva
  • Kompozíció

  Megvilágítás, anyagszerűség

  • Fények szerepe
  • Fényforrás típusok
  • Színkompozíció, színrendszerek
  • Anyagok szerkesztése

  Mozgás tervezése

  • Videotechnikai alapok
  • Kulcsalapú animáció
  • Kontrollerek
  • Forward és inverz kinematika
  • Speciális effektusok: részecskék, dinamika

  3D információbevitel

  • 3D információ felvételi elvek áttekintése
  • Trianguláció
  • Egy megvalósítás

  HTML

  • Hagyományos és webes alkalmazások összehasonlítása
  • Bevezetés, történet, miért elhibázott a HTML
  • HTML szerkesztő eszközök
  • Egy HTML dokumentum felépítése (Fejléc, cím, meta tag-ek, törzs, megjegyzések)
  • TAG típusok, paraméterezés, legfontosabb TAG paraméterek
  • Szövegek, stílusok a HTML-ben
  • Szövegek, blokkok, elemek elrendezése, részekre tagolás
  • Universal Resource Locator – kapcsolatok, címzés, oldalon belüli elérhetőség
  • Képek, képekkel kapcsolatos megfontolások
  • Listák, lista típusok
  • Táblázatok, pozícionálás táblázatokkal, tördelés
  • Kódlapok, speciális karakterek
  • Keretes oldalak

  Tartalom és forma szétválasztása

  • HTML 4.0 szabvány lehetőségei
  • StyleSheet-ek
  • XML

  Netscape és Internet Explorer közötti különbségek

  • DHTML
  • Objektum orientált HTML
  • Layerek

  Mobil Internet megoldások

  • WAP, összehasonlítása a HTML-el
  • Mobil Internet architektúrák

  Kliens oldali programozási lehetőségek

  • Beágyazott objektumok
   • Java Applet, ActiveX komponens, Flash
  • Kliens oldali script nyelvek
   • JavaScript, JScript, VBScript
  • Kliens oldali scriptek programozása
   • Események kezelése
   • Kérdőívek kezelése
   • Oldal létrehozása programból
   • Script Objektumok
   • Script programozási megfontolások

  Szerver oldali programozási módok

  • Program alapú módszerek
   • Java Servlet, CGI, ActiveX
  • Script alapú módszerek
   • JSP, ASP, Perl, PHP, Net.Data

  Kliens és szerver oldali programozási formák összehasonlítása

  • Dinamizmus szerint
  • Platform függőség szerint

  Web alkalmazásokkal kapcsolatos megfontolások

  • Internet technológiák felhasználása lokális környezetben (intranet)
  • Web alkalmazások architektúrális felépítése
   • Web szerverek
   • Adatbázisok
  • E-business megoldások áttekintése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi + házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki segédlet

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Tibor

  Tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Nagy Tamás

  PHD. hallgató

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Péteri Szilárd

  Tanársegéd

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék