Párhuzamos és valósidejű rendszerek

A tantárgy angol neve: Parallel and Real Time Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Alfa szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU4214 7 v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bézi István

adjunktus

Automatizálási

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens

Automatizálási

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mikroprocesszorok, digitális számítógépek, assembly és C nyelvű programozás, operációs rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Számítógép architektúrák

Operációs rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a nagysebességű, valós idejű információfeldolgozás hardver és szoftver eszközeit. Ezen túlmenően konkrét példákon keresztül betekintést nyernek a robotirányításban használt speciális megoldásokba is.

8. A tantárgy részletes tematikája

ˇ Multiprocesszoros robotirányító rendszerek felépítése

A decentralizált szervohajtások elve. Hierarchikus irányító rendszerek. Esettanulmány: a NOKIA-PUMA 560 robot eredeti irányító rendszere és a továbbfejlesztett kísérleti irányító rendszer architektúrális felépítése. A párhuzamosítás lehetőségei, kommunikációs csatornák. A pozíciószabályozások legfontosabb érzékelői: az inkrementális adók.

ˇ Nagyteljesítményű buszrendszerek

Tulajdonságok, az egységek sebességkülönbségének áthidalása. Esettanulmány: a MULTIBUSZ II. buszrendszer.

ˇ Nagyteljesítményű mikroprocesszorok

A RISC architektúra főbb tulajdonságai. A transputer architektura. Ütemezés, időzítés, kommunikációs csatornák, veremkezelés.

ˇ A valósidejű rendszerek néhány kérdése

Definíciók, főbb tipusok, problémák.

ˇ Az OCCAM nyelv

Alapfogalmak, szerkezetek, a nyelv további elemei, példák.

ˇ Robotprogramozás

Az ARPS nyelv, fejlődési irányok.

ˇ A VMS operációs rendszer

A VAX jellemző architektúrája, a virtuális tárkezelés, a VAX programozása. A VMS általános jellemzői, ütemezés, memóriagazdálkodás, processz állapotok, processzek szinkronizálása és kommunikációja.

ˇ A QNX operációs rendszer

Általános jellemzők, a processzek közötti kommunikáció, processz állapotok, ütemezés, időzítés, megszakítás kezelés. A QNX hálózat. A legfontosabb rendszerhívások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Alapvetően előadás, ezeken tantermi gyakorlat jelleggel példák megoldására is sor kerül.

10. Követelmények

A félév lezárásának módja: vizsga

A vizsgára bocsátás feltétele: a tárgy felvétele az adott szemeszter elején

A vizsgáztatás módszere: írásbeli

Az ismétlő vizsgára való jelentkezés feltételei: minimális időköz a két vizsga között 1 hét

A vizsgajegy kialakítása: amennyiben az elért pontszám az összpontszámnak

0 - 44 %-a elégtelen

45 - 59%-a elégséges

60 - 74%-a közepes

75 - 89%-a jó

90 %-tól jeles

A témaköröknek megfelelően a vizsga két feladatsorból áll, a sikeres vizsgához mindkettőből el kell érni az elégséges szintet.

A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgajegy.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

? Wilkinson, B.: Computer Architecture (Design and Performance).

Prentice Hall, 1991.

ˇ Almasi, G. - Gottlieb, A.: Highly Parallel Computing.

The Benjamin-Cummings Publishing Company, Redwood City, 1989.

ˇ Bode, A. (Hrsg.): RISC-Architekturen.

Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Zürich, 1988.

ˇ Hull, M.E.C.-Crookes, D. - Sweeney, P. J. (ed.): Parallel Processing. The Transputer and its Applications.

Addison-Wesley, 1994.

ˇ Brunner, A.A. (ed.):VAX Architecture Reference Manual.

Digital Press, 1991.

ˇ Miller, D. D.: VAX/VMS Operating System Concepts.

Digital Press, 1992.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bézi István

adjunktus

Automatizálási

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens

Automatizálási