Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Párhuzamos és valósidejű rendszerek

  A tantárgy angol neve: Parallel and Real Time Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4214 7 v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroprocesszorok, digitális számítógépek, assembly és C nyelvű programozás, operációs rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Számítógép architektúrák

  Operációs rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a nagysebességű, valós idejű információfeldolgozás hardver és szoftver eszközeit. Ezen túlmenően konkrét példákon keresztül betekintést nyernek a robotirányításban használt speciális megoldásokba is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ Multiprocesszoros robotirányító rendszerek felépítése

  A decentralizált szervohajtások elve. Hierarchikus irányító rendszerek. Esettanulmány: a NOKIA-PUMA 560 robot eredeti irányító rendszere és a továbbfejlesztett kísérleti irányító rendszer architektúrális felépítése. A párhuzamosítás lehetőségei, kommunikációs csatornák. A pozíciószabályozások legfontosabb érzékelői: az inkrementális adók.

  ˇ Nagyteljesítményű buszrendszerek

  Tulajdonságok, az egységek sebességkülönbségének áthidalása. Esettanulmány: a MULTIBUSZ II. buszrendszer.

  ˇ Nagyteljesítményű mikroprocesszorok

  A RISC architektúra főbb tulajdonságai. A transputer architektura. Ütemezés, időzítés, kommunikációs csatornák, veremkezelés.

  ˇ A valósidejű rendszerek néhány kérdése

  Definíciók, főbb tipusok, problémák.

  ˇ Az OCCAM nyelv

  Alapfogalmak, szerkezetek, a nyelv további elemei, példák.

  ˇ Robotprogramozás

  Az ARPS nyelv, fejlődési irányok.

  ˇ A VMS operációs rendszer

  A VAX jellemző architektúrája, a virtuális tárkezelés, a VAX programozása. A VMS általános jellemzői, ütemezés, memóriagazdálkodás, processz állapotok, processzek szinkronizálása és kommunikációja.

  ˇ A QNX operációs rendszer

  Általános jellemzők, a processzek közötti kommunikáció, processz állapotok, ütemezés, időzítés, megszakítás kezelés. A QNX hálózat. A legfontosabb rendszerhívások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Alapvetően előadás, ezeken tantermi gyakorlat jelleggel példák megoldására is sor kerül.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: vizsga

  A vizsgára bocsátás feltétele: a tárgy felvétele az adott szemeszter elején

  A vizsgáztatás módszere: írásbeli

  Az ismétlő vizsgára való jelentkezés feltételei: minimális időköz a két vizsga között 1 hét

  A vizsgajegy kialakítása: amennyiben az elért pontszám az összpontszámnak

  0 - 44 %-a elégtelen

  45 - 59%-a elégséges

  60 - 74%-a közepes

  75 - 89%-a jó

  90 %-tól jeles

  A témaköröknek megfelelően a vizsga két feladatsorból áll, a sikeres vizsgához mindkettőből el kell érni az elégséges szintet.

  A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgajegy.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ? Wilkinson, B.: Computer Architecture (Design and Performance).

  Prentice Hall, 1991.

  ˇ Almasi, G. - Gottlieb, A.: Highly Parallel Computing.

  The Benjamin-Cummings Publishing Company, Redwood City, 1989.

  ˇ Bode, A. (Hrsg.): RISC-Architekturen.

  Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Zürich, 1988.

  ˇ Hull, M.E.C.-Crookes, D. - Sweeney, P. J. (ed.): Parallel Processing. The Transputer and its Applications.

  Addison-Wesley, 1994.

  ˇ Brunner, A.A. (ed.):VAX Architecture Reference Manual.

  Digital Press, 1991.

  ˇ Miller, D. D.: VAX/VMS Operating System Concepts.

  Digital Press, 1992.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Automatizálási