Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Alkalmazott informatika)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Applied Informatics)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4143 8. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egy. docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Dr.Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szoftver eszközök (7. szemeszter)

  Interfész technika (7. szemeszter)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkítűzése a Szoftver eszközök és az Interfész technika című tárgyak előadásai során megszerzett elméleti tudás elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szoftver eszközök

  1. Távoli eljáráshívás - RPC

  2. Windows programok közötti kommunikáció

  3. Menedzseri feladatok Novell NetWare rendszerben

  Interfész technika

  4. Soros interfész programozása

  5. Párhuzamos interfész programozása

  6. VGA interfész programozása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi mérés

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  - a félév lezárásának feltétele a gyakorlati jegy megszerzése.

  - a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a mérések anyagának elsajátítása, a mérések sikeres elvégzése és a jegyzőkönyvek elkészítése az ütemezési terv szerint.

  - a félév félévközi jeggyel zárul, ami az egyes mérésekre kapott jegyek számtani átlaga lesz

  - a elmaradt méréseket a szorgalmi időszakban pótolni kell.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez útmutatók a tanszékeken nyomtatott formában, vagy a tanszéki Web szervereken elektronikus formában állnak rendelkezésre.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  egy. docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Dr.Charaf Hassan

  egy. docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

  Dr.Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék