Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Automatika

  A tantárgy angol neve: Industrial Control Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4142 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tuschák Róbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tuschák Róbert

  Egyetemi tanár

  Automatizálási

  Bézi István

  Adjunktus

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Folytonos és mintavételes szabályozások, elektronika, mikroszámítógépek, C programozási nyelv, operációs rendszerek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy ismerteti a korszerű irányítási algoritmusokat és a realizálásukhoz szükséges legfontosabb hardver és szoftver eszközöket. Ily módon a hallgatók olyan készségeket szereznek, amelyek szükségesek irányítási rendszerek tervezéséhez és alkalmazásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szabályozási kör szintézisének algoritmizálható módszerei.

  Szintézis optimális kritériumok alapján. Az állapotvisszacsatolás. Állapotbecslés. Állapotbecsléssel kombinált állapotvisszacsatolás. Az optimális struktúra.

  Véges idő alatt beálló szabályozás.

  Szabályozási rendszerek vizsgálata szimulációval. A MATLAB-simulink program.

  Irányítási rendszerek felépítése.

  Nem villamos mennyiségek (hőmérséklet, nyomás, szint, áramó mennyiség) érzékelői, illesztő kapcsolások. Erő és elmozdulás átalakítók.

  Távadók. Gyújtószikra mentes rendszerek.

  Végrehajtók, a súrlódás hatásának csökkentése.

  Beavatkozók, kiválasztási szempontok.

  Szabályozók, illesztésük számítógépes irányító rendszerhez.

  Az irányító számitógép sajátosságai. Az irányítást szolgáló szoftver eszközök. Tipikus feladatok (mérésadatgyűjtés, szabályozás) megoldása. Folyamatirányító nyelvek, futtató rendszerek.

  A QNX operációs rendszer általános jellemzői, a mikrokernel architektura. A processzek közötti kommunikáció módszerei. Processz állapotok, ütemezés. Időzítés, megszakítás kezelés.

  Esettanulmány: desztillációs oszlop irányítási rendszere.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás módja alapvetően előadás. Az órák egy részét számítógépes kabinetben tartjuk. Itt az előadások anyagát szemléltető példákat oldanak meg a hallgatók, illetve a gyakorlatban ismerik meg a szoftver eszközök (MATLAB-SIMULINK, QNX) használatát. A tárgyhoz a Laboratórium c. tárgy keretében a következő félévben mérési gyakorlatok is kapcsolódnak.

  10. Követelmények

  A félév vizsgával zárul.

  A szorgalmi időszakban a hallgatók egy nagyzárthelyi jellegű számonkérést teljesítenek, amelyen szabályozástechnikai feladatot oldanak meg számítógéppel, a MATLAB-SIMULINK alkalmazásával. Ezen max. 34 pontot lehet szerezni, amely beszámít a vizsgajegybe. Az elégséges szint 15 pont. Ez a számonkérés a szorgalmi időszakban pótolható; aki nem érte el az elégséges szintet, nem vizsgázhat.

  A vizsga írásbeli. A vizsga egyik részén az előadásokon elhangzott anyagból számolnak be a hallgatók, itt max. 50 pontot lehet szerezni. A vizsga másik részén programot kell készíteni QNX operációs rendszer alá, max. 16 pontért. A vizsga mindkét részén el kell érni az elégséges szintet (22 ill. 7 pontot).

  Az osztályzat a félév közben megszerzett és a vizsgán kapott pontszám összege alapján az alábbiak szerint alakul:

  45 pont elégséges (2)

  60 pont közepes (3)

  75 pont jó (4)

  90 pont jeles(5)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz jegyzet jelenleg nincs, néhány fejezethez tanszéki sokszorosítású segédletet adunk.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tuschák Róbert

  Egyetemi tanár

  Automatizálási

  Bézi István

  Adjunktus

  Automatizálási