Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver eszközök

  A tantárgy angol neve: Software Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Alkalmazott Informatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4102 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  AAIT

  Benedek Zoltán

  Tanársegéd

  AAIT

  Juhász Sándor

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás, Informatika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az operációs rendszerek programozása, az adatbáziskezelés és a TCP/IP hálózatok területén nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  WINDOWS PROGRAMOZÁS

  MS Windows működésének alapjai. Eseményvezérelt programozás, üzenetkezelés, erőforrás kezelés, dialógus ablakok, GDI.

  ADATBÁZIS KEZELÉS

  Alapfogalmak, relációs adatbázisok, adatbázis tervezés. Alkalmazás készítése relációs adatbáziskezelővel.

  TCP/IP HÁLÓZATOK MŰKÖDÉSE

  TCP/IP címzés, alhálózat kialakítás. Domain Name Service. TCP/IP protokoll, Internet protokollok (HTTP, FTP, SMTP, POP3).

  UNIX

  Shell, állományrendszer, jogok, futtatás, pipe-ok. X alapok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás, számítógépes demonstráció.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév során 1 db nagyfeladatot adunk ki a hallgatóknak adatbáziskezelés témában. A feladatot legkésőbb az utolsó oktatási héten be kell adni. A vizsgára bocsátás feltétele a feladat legalább elégséges szintű megoldása. A feladat eredménye beleszámít a félévvégi jegybe. Ezen kívül a hallgatók fakultatív Windows programozási feladatot is kaphatnak.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. Vizsgajegyet az írásbeli vizsga és a házi feladat alapján kap a hallgató.

  1. Elővizsga: Van.
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy írásbeli pótzárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban a TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tanszéki segédlet, elektronikus formában
  2. Microsoft MSDN Library
  3. Rumbaugh, James: Object Oriented Modelling and Design
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  50

  Félévközi készülés órákra

  10

  Házi feladat elkészítése

  50

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  AAIT

  Juhász Sándor

  Tanársegéd

  AAIT

  Benedek Zoltán

  Tanársegéd

  AAIT

  Bányász Gábor

  Tanársegéd

  AAIT