Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Számítógépek rendszer- és alkalmazástechnikája főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4073 8. 9. 0+6+0f 0+6+0f 8 1/2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgató 2 féléven át olyan témán dolgozik, amely kapcsolódik előző tanulmányaihoz, a “Számítógépek rendszer- és alkalmazástechnikája” szakirányhoz. A téma kidolgozása során gyakorlati mérnöki feladatokat is meg kell oldania. Munkáját tanszéki konzulens irányítja. Több hallgató közös munkája esetén mindegyikük egyéni hozzájárulásának értékelhetőnek kell lennie. Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a kidolgozott témával kapcsolatos szakterületről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen. Megfelelő előrehaladás esetén a téma diplomatervként (doktorandusz témaként) való továbbvitele lehetséges.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szakirányban oktató tanszékek oktatói által meghirdetett témák közül választható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozás keretében (3-4 fő), a témavezető irányításával, történik a választott téma kidolgozása. Az egyéni feladat végrehajtását a témavezető oktató felügyeli, ellenőrzi. A nem tanszéken dolgozni hallgatóknak munkanaplót kell vezetniük elvégzett munkájukról. A napló alapján kontrollálható a téma kidolgozásának folyamata, és alapját képezi a félév végén elkészítendő írásos beszámolónak.

  A félév végén a hallgatónak írásos beszámolót kell készítenie a félév során végzett tevékenységéről. A beszámolónak tartalmazni kell az elkészült hardver illetve szoftver dokumentációját is. A közös témán dolgozó hallgatók közös beszámolót készíthetnek, de a leírás alapján elbírálható legyen az egyéni munka. Az írásos anyag javasolt terjedelme kb. 15 oldal. Az elvégzett munkáról előadás keretében is be kell számolni. Ezen beszámolót a témavezető oktató tanszéke szervezi.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   Hiányzást a témavezetőnél kell igazolni.
   A félévközi jegy megadásának feltétele a feladat elfogadható mélységű elkészítése. Az osztályzatot a témavezető adja a beszámoló és a folyamatosan végzett önálló munka figyelembevételével.
  2. A vizsgaidőszakban:
   A vizsgaidőszakban a félévközi követelmény nem pótolható.
  3. Elővizsga: –
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Összeállította: Oláh István, tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék