Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítástechnikai laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4029 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A ’Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend’ pontnál felsorolt tárgyak anyagát kell ismerni

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat azok vehetik fel, akik korábban hallgatták a következő tárgyakat:

  vihi3048 Számítógép architektúrák

  viau3049 Szoftvertechnika

  vimm4025 Mesterséges intelligencia

  és a következő, választható tárgyak egyikét:

  viau4026 Interfésztechnika, vagy

  vifo4028 Magasszintű logikai szintézis

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elvégzendő mérések a fenti tantárgyak anyagához kapcsolódnak, azok jobb megértését és a megszerzett tudás elmélyítését teszik lehetővé.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 1 mérési gyakorlat a “Számítógép architektúrák” tantárggyal kapcsolatban,
  • 1 mérési gyakorlat a “ Szoftvertechnika” tantárggyal kapcsolatban,
  • 2 mérési gyakorlat a “ Mesterséges intelligencia” tantárggyal kapcsolatban,

  és

  • 2 mérési gyakorlat az “ Interfésztechnika”, vagy a “ Magasszintű logikai szintézis” tantárggyal kapcsolatban
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  4+2 darab laboratóriumi gyakorlati foglalkozás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.
   A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos, áttekinthető és a reprodukálhatóságot biztosító jegyzőkönyvet készítsen, amit a gyakorlat végeztével bead.
   A kapott osztályzat nem javítható.
   A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.
   Igazolatlan hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatti pótlás esetén különeljárási díjat kell fizetni. Mulasztott mérés igazolását is a mérésvezetőnek kell bemutatni.
   A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.
   Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.
  2. A vizsgaidőszakban: -
  3. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szükség szerint, a mérésvezetővel egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga.

  Mérési útmutatók:

  • Átvehetők a mérésvezetőnél vagy a tanszéki adminisztrációban a mérést megelőzően és a mérés végeztével a mérésvezetőnek kell visszaadni.
  • Elektronikus formában az Interneten.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés mérésekre

  66

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék