Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Interfésztechnika

  A tantárgy angol neve: Interface Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4026 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gál Tibor

  docens

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, mikroprocesszor alapú rendszerek, számítógép architektúrák,

  informatika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Digitális technika

  Informatika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítógépek és számítógépes rendszerek interfészeivel kapcsolatos - felépítésükre, tervezésükre és üzemeltetésükre vonatkozó modern ismeretek oktatása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Bevezetés.

  Fogalmak, definíciók. Egyszerű példák az interfészek kialakítására. Az interfészek mechanikai, elektromos és logikai aspektusai.

  II. Buszrendszerek általános jellemzői.

  Fogalmak, definíciók. Jellegzetes osztályok. Mechanikai jellemzők. Elektromos jellemzők (buszmeghajtás és buszvétel, átviteli sajátosságok /reflexiók, Bergeron módszer, lezárás/, metastabilitás, átszórási zavarok). Logikai jellemzők (fogalmak és definíciók, arbitrációs módszerek, arbiter tervezése, kritikus szakasz figyelése HW és SW-ben, címzési módszerek, adatátviteli protokollok, live insertion).

  III. Az IBM PC buszrendszerei.

  Tötrénelmi áttekintés. A 8-bites ISA busz (általános jellemzők, jelek és időzítéseik, korlátozások, illesztési mintapéldák). A 16-bites ISA busz (általános jellemzők, jelek és időzítéseik, korlátozások). Az EISA busz (általános jellemzők, jelek és időzítéseik, korlátozások).

  IV. A PCI lokális busz

  A lokális buszok szerepe. A PCI busz általásnos jellemzése. A buszjelek definíciója. Buszparancsok. A tranzakciók időbeli lefolyása.

  V. Egyéb széles körben használt buszok.

  Az SCSI busz (történeti áttekintés, általános jellemzők, mechanikai, villamos és logikai jellemzők). A VME busz (történeti áttekintés, általános jellemzők, mechanikai, villamos és logikai jellemzők). A Future+ busz (történeti áttekintés, általános jellemzők, mechanikai, villamos és logikai jellemzők).

  VI.Soros buszok.

  Az USB busz (általános jellemzők, mechanikai, villamos és logikai jellemzők). Az IEEE 1394 busz (általános jellemzők, mechanikai, villamos és logikai jellemzők).

  VII. Néhány modern periféria

  Optikai tárolók és lézernyomtatók (működési elv, tipusok és interfészeik, fejlődési irányok).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: vizsga

  A vizsgára bocsájtás feltétele: a tárgy felvétele az adott szemeszter elején

  A vizsgáztatás módszere: írásbeli

  Az ismétlő vizsgára való jelentkezés feltételei: minimális időköz a két vizsga között 1 hét

  A vizsgajegy kialakítása: a mindenkori feladatok jellegétől függő pontozás, s az osztályzat a minimális pontszám százalékában

  0 - 40 % elégtelen

  41 - 55% elégséges

  56 - 70% közepes

  71 - 85% jó

  86 - jeles

  A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgajegy.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gál,T.: Interfésztechnika. Elektronikus jegyzet, http://www.aut.bme.hu/~galt/homepage/

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gál Tibor

  docens

  Automatizálási