Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A robotirányítás rendszertechnikája

  A tantárgy angol neve: Robot Control Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4010 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroprocesszorok, digitális számítógépek, assembly és C nyelvű programozás, operációs rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Digitális technika

  Informatika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók készséget szerezzenek automatizált rendszerek fejlesztése és alkalmazása során előforduló hardver és szoftver feladatok megoldásában. Konkrét példákon keresztül elsajátítják a nagyteljesítményű mikroprocesszorok és a valós idejű operációs rendszerek sajátosságait és használatát. Ezen túlmenően megismerkednek a robotirányításban használt speciális hardver és szoftver eszközökkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ Robotirányítási architektúrák

  A decentralizált szervohajtások elve. Az architektúrális fejlődés irányai. Esettanulmány: a NOKIA-PUMA 560 robot eredeti irányító rendszere.

  ˇ A NOKIA-PUMA 560 robot programozása

  Az ARPS felépítése, funkciói. Monitor parancsok, utasítások, programfejlesztés. Példák.

  ˇ Jelfeldolgozó processzorok

  A Texas cég TMS 320 jelprocesszor-családja, a 30-as család részletes ismertetése. A jelprocesszorok speciális tulajdonságai. Esettanulmány: DFT és FFT a TMS320C30 bázisú Evaluation Modul segítségével.

  ˇ A NOKIA-PUMA 560 robot új vezérlő rendszere

  A továbbfejlesztett kísérleti irányító rendszer architektúrális felépítése. Inkrementális adók, mint a pozíciószabályozó rendszerek legfontosabb érzékelői. Illesztési kérdések.

  ˇ Multiprocesszoros rendszerek

  A MULTIBUS II. buszrendszer tulajdonságai. Az arbitrálás folyamata, az üzenetváltás (message passing) mechanizmusa.

  ˇ A VAX számítógép-család

  Főbb jellemzők. Virtuális tárkezelés, a fizikai cím előállítása. Programozási modell. Az utasításkészlet főbb jellegzetességei, a CALL FRAME és jelentősége.

  ˇ A VMS operációs rendszer

  A VMS szerkezete. A processz és a kapcsolódó alapfogalmak. Ütemezési stratégia, időosztásos és valósidejű prioritás. Memória gazdálkodás. Processz állapotok. A processzek közötti kommunikáció módszerei.

  ˇ A QNX operációs rendszer

  Sajátosságok. A mikrokernel és feladatai, a rendszer menedzserek. Processzek szinkronizálása és kommunikációja. Ütemezési stratégiák. Processz állapotok. Időzítés, megszakítás kezelés. A QNX hálózat. A legfontosabb rendszerhívások.

  ˇ Robotprogramozási nyelvek

  On-line és off-line programozás. Az explicit robotprogramozási nyelvek osztályozása, példák. A robotprogramozás fejlődési irányai, az implicit programozás, egy szakértői rendszeren alapuló on-line programrendszer felépítése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Alapvetően előadás, ezeken tantermi gyakorlat jelleggel példák megoldására is sor kerül.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: vizsga

  A vizsgára bocsátás feltétele: a tárgy felvétele az adott szemeszter elején

  A vizsgáztatás módszere: írásbeli

  Az ismétlő vizsgára való jelentkezés feltételei: minimális időköz a két vizsga között 1 hét

  A vizsgajegy kialakítása: amennyiben az elért pontszám az összpontszámnak

  0 - 44 %-a elégtelen

  45 - 59%-a elégséges

  60 - 74%-a közepes

  75 - 89%-a jó

  90 %-tól jeles

  A témaköröknek megfelelően a vizsga két feladatsorból áll, a sikeres vizsgához mindkettőből el kell érni az elégséges szintet.

  A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgajegy.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ? Wilkinson, B.: Computer Architecture (Design and Performance).

  Prentice Hall, 1991.

  ˇ Brunner, A.A. (ed.):VAX Architecture Reference Manual.

  Digital Press, 1991.

  ˇ Miller, D. D.: VAX/VMS Operating System Concepts.

  Digital Press, 1992.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Automatizálási