Irányítástechnika

A tantárgy angol neve: Advanced Control Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU4003 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Vajk István

Egy. docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

dr Varjasi István

Egy. docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szabályozástechnika, digitálistechnika, teljesítményelektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Elméleti és gyakorlati ismeretek átadása az irányítástechnika területén általában és az energia-átalakítók területén specifikusan.

8. A tantárgy részletes tematikája

Szabályozási elvek:

Optimális irányítási rendszerek. Optimalizálási elvek. Dinamikus programozás. Pontrjagin elv. Lineáris rendszerek kvadratikus célfüggvény szerinti irányítása. Állapotbecslők és megfigyelők. Irányítás állapotbecslők használatával. Kapcsolat a klasszikus módszerekkel. IMC típusú irányítás.

Nemlineáris rendszerek analízise. Stabilitás vizsgálat Ljapunov módszerei alapján. Szabályozó tervezés nemlineáris rendszerekhez. Linearizálás visszacsatolással. Változó struktúrájú irányítás. Csúszó szabályozás. Adaptív rendszerek alapjai. Fuzzy szabályozás. Irányítás neurális hálózattal.

Többváltozós rendszerek. MIMO rendszerek leírása, analízise és szintézise. Szétcsatolás lehetősége. Bizonytalanság leírása és kezelése. Gyakorlati kérdések.

Folyamatirányító számítógépek:

Analóg irányítás. Analóg jelformálók, PI és PID szabályozók kimenetének korlátozása, struktúraváltás megvalósítása.

Digitális irányítás. Egyedi/univerzális digitális folyamatirányító számítógépek, PLC-k, mikrokontrollerek, jelprocesszorok, programozható logikák.

Jelérzékelés. Áram, feszültség, fordulatszám, pozíció érzékelése, jelleválasztás, jeldigitalizálás.

Beavatkozók. Időzítés, modulációs módszerek, jelszint illesztése, galvanikus leválasztás.

Teljesítményelektronikai átalakítók irányítása:

AC-DC átalakítók. Hálózati kommutációs vezérelt egyenirányítók szabályozástechnikai modelljei, nemlineáris tényezők vizsgálata szaggatott és folyamatos vezetési állapotra. Áramszabályozó irányítási elvei és megvalósításuk. Feszültségszabályozó optimális beállítása.

DC-DC átalakítók irányítása. A legfontosabb átalakító típusok szabályozástechnikai vizsgálata, szokásos szabályozási struktúrái.

DC-AC átalakítók vezérlési elvei, impulzusszélesség moduláció. DC-AC átalakítót tartalmazó rendszerek szabályozástechnikai modelljei, irányítási elvek és megvalósításuk.

Teljesítmény-félvezetők vezérlése. Rövidzárlat-védelem. Intelligens vezérlő áramkörök.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás + 4 laboratóriumi gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 60%-os jelenlét + nagy-zárthelyi

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga 3 alkalommal.

c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében, feltétele a legalább jó NZH.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus formában kiadott, a tárgyhoz kapcsolódó és évenként aktualizált jegyzet.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Vajk István

Egy. docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

dr Varjasi István

Egy. docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék