Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver-technika

  A tantárgy angol neve: Software Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Számítógépek Rendszer és Alkalmazástechnikája szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU3049 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  AAIT

  Benedek Zoltán

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás, Informatika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy feladata megismertetni a hallgatókkal a programkészítés során felmerülő problémákat, a megoldásukat segítő korszerű eszközöket és módszereket. A tárgy keretében a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek, mellyel képesek lesznek egy általános szoftverfejlesztési feladat esetében a rendszer objektum orientált megtervezésére és modellezésére UML nyelven, valamint implementációjára C++ nyelven.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS C++ NYELVEN

  Referencia típus, inline függvények. Objektum orientált modellezés alapjai, objektum, osztály, egységbezárás, láthatóság szabályozása, konstruktor és destruktor fogalma. Operator overloading. Öröklés, polimorfizmus, virtuális függvények. Kivételek, névterek, paraméterezett típusok (template-ek).

  A fogalmak megértését példák segítik.

  SZOFTVERFEJLESZTÉSI FOLYAMATOK, SZOFTVERTERVEZÉS ÉS MODELLEZÉS UML NYELVEN

  Szoftverfejlesztési folyamatok alapjai: életciklus modellek, iteratív fejlesztés, a szoftverfejlesztés szempontjai. A Unified Process alapjai.

  UML alapú modellezés. Funkciók és üzleti folyamatok megragadása use-case modellel. Objektum-orientált analízis és tervezés. Statikus nézet: objektum és osztály diagrammok. Dinamikus nézet: szekvenciális, kollaborációs, aktivitás és állapot diagrammok.

  A modellek megvalósítása objektum orientált nyelveken (C++).

  WINDOWS ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE:

  MS Windows működésének alapjai, Win32 API fogalma, eseményvezérelt programozás, üzenetkezelés.

  Erőforrás kezelés, GDI, többszálú programozás, programok közötti kommunikáció, WinSockets, NDDE.

  A Visual C++ fejlesztőkörnyezet megismerése. Alkalmazások készítése és nyomkövetése (debug). Példák, esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Heti 4 óra előadás, néhány alkalommal számítógépes demonstráció.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban egy nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Ezen kívül a hallgatók a félév során fakultatív programozási feladatot oldhatnak meg. A feladat eredménye beleszámíthat a félévvégi jegybe.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. A vizsgajegyet az írásbeli vizsga és a fakultatív házi feladat alapján kap a hallgató.

  1. Elővizsga: Van
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy írásbeli pótzárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban a TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tanszéki segédlet, elektronikus formában
  2. Microsoft MSDN Library
  3. Rumbaugh, James: Object Oriented Modelling and Design
  4. Booch, Grady: Object Oriented Design with Applications
  5. Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, I-II kötet
  6. Martin Fowler: UML Distilled, Second Edition
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  40

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  AAIT

  Benedek Zoltán

  Tanársegéd

  AAIT

  Levendovszky Tihamér

  Doktorandusz

  AAIT