Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatika II.

  A tantárgy angol neve: Informatics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU2024 4 4/0/0/v 5 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  Docens

  Automatizálási

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  Adjunktus

  Automatizálási

  Dr. Tilly Károly

  Docens

  Méréstechnika

  Dr. Tóth Csaba

  Adjunktus

  Méréstechnika

  Dr. Tóth László

  Docens

  Távközlési és Médiainformatikai

  Dr. Gajdos Sándor

  Adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika I.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIET1017" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1011" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIET1011" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1011" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1011" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1011" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1502" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHIA106" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Prog. II. (Jegy)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógépek felépítése, operációs rendszerek, információs hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Informatikai hálózatok:

  Fogalmak: adatátvitel, számítógéphálózat, host, terminál, terminál-koncentrátor, front-end processzor.

  Nyílt rendszer koncepció. ISO-OSI hivatkozási modell. Szabványok és szabványkészletek: ISO, CCITT, IEEE, MAP/TOP.

  Fizikai szint: Az átviendő jel kódolása. Átviteli lehetőségek.

  Adatkapcsolati funkciók, topológiák, vezérlési eljárások.

  Hálózati szint: Útvonalválasztás. Torlódások és holtponthelyzetek elkerülése. X.25 hálózatok.

  Szállítási szint: Összeköttetés-orientált és összeköttetés nélküli kapcsolat.

  Viszonyszint: OSI viszony szintű szolgáltatások és protokollok.

  Megjelenítési szint: OSI megjelenítési szintű szolgáltatások.

  Alkalmazási szint: OSI alkalmazási szolgálatok és protokollok, MHS, FTAM, VTS.

  Számítógépek együttműködése.

  Hálózati rendszerek fejlesztése, menedzselése.

  Fejlődési irányok.

  Adatbáziskezelés:

  Az adatbázis rendszerek fogalma, komponensei.

  Alapfogalmak: Biztonság, integritás, szinkronitás, jogosultságok. Felhasználók, adatbázis adminisztrátor.

  Entitás és reláció fogalma, az entitás-reláció leírás, egyed-kapcsolati diagram.

  Fizikai adatszervezés: Tárak struktúrája (user, record, fizikai interfész).

  Hash állományok, indexelt állományok, B fák, sűrű indexelés, heap szervezés. Keresés beszúrás és törlés a fenti állományokban. Adatok reprezentálása (pointer, index). Index file, invertált index file.

  Adatbázis modellek: Hálózati, hierarchikus és relációs modellek, műveletek.

  Relációs adatbázisok: Reláció fogalma: n-es, domén, attribútum. Kulcs fogalma: elsődleges, jelölt, kompozit, másodlagos. Integritási szabályok. Entitás-, referenciális-, relációs integritás.

  Műveletek a relációkon: kizárás, vetítés, egyesítés, metszet, illeszkedés, Descartes-i szorzat, hányados.

  Relációs adatbázis tervezés problematikája. A funkcionális függés fogalma. 0, 1, 2, 3, BCNF normál formák. Többértékű függőség és a 4NF.

  Bevezetés az SQL-be. Komplex lekérdezések: vetítés, kizárás, összekapcsolás, egymásba ágyazott lekérdezések, csoportosítás, rendezés, unió, metszet, különbség, oszlop és csoportfüggvények. Nézet és kurzor fogalma, használata.

  Táblák létrehozása, módosítása, törlése. Jogosultságok kezelése. Indexelés. A tranzakció fogalma, többfelhasználós adatbázis kezelés, egyidejű hozzáférés.

  Számítástudomány és programozáselmélet:

  Formális nyelvek alapjai, Chomsky féle nyelvosztályok.

  Véges automaták mint lineáris nyelvek felismerői.

  Környezetfüggetlen nyelvek és grammatikák. Környezetfüggetlen nyelvek szabályos alakjai, transzformációk.

  LL(k) nyelvek és jellemzőik.

  Fordítóprogramok felépítése.

  Programozási alapfogalmak rendszerező áttekintése: értékek, típusok, tárak, parancsok, típusrendszerek.

  Objektum-szemléletű programozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. Előfeltételek:

  a tárgy első féléves részéből megszerzett aláírás.

  b. Szorgalmi időszakban :

  Zárthelyi dolgozat:

  A félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók (javasolt időpontja a 11. oktatási hét).

  A félévvégi aláírás feltétele:

  A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése vagy ennek pótlása elégséges szinten. (Szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban az első két héten.) . A félévvégi aláírást a vizsgák időpontjában írjuk be.

  Előadó-választás:

  Az első két héten személyes megbeszélés alapján lehet más előadót választani. Elsőként a fogadó előadó beleegyezése szükséges. A zárthelyi dolgozatot és az első vizsgát is a választott oktatónál kell letenni.

  c. Vizsgaidőszakban:

  A vizsga módja:

  A vizsga írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  A vizsgaosztályzat kialakítása:

  A vizsgaosztályzat kialakítását a félévközi nagy ZH eredménye nem befolyásolja.

  Kreditpontok:

  A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  J. D. Ullman: Principles of Database Systems

  Halassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai.

  Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv.

  C. J. Date: An Introduction to Database Systems - Addison-Wesley PC. Inc., 199O.

  A. S. Tannenbaun: Számítógép-hálózatok. Novotrade Kiadó, Budapest, 1992.

  Bach I: Számítástechnikai nyelvészet. Jegyzetkiadó, 1991. (szám:55006)

  D. A. Watt: Programming Language Concepts and Paradigms. Prentice Hall Inc., 1990.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  Docens

  Automatizálási

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  Adjunktus

  Automatizálási