Informatika I.

A tantárgy angol neve: Informatics I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Keresztfélév

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU2023 3 4/0/0/v 6 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Kondorossi Károly

docens

Irányitástechnika és Inf. Tsz.

Dr.Móczár Géza

adjunktus

Irányitástechnika és Inf.Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Programozás

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVITT1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1504" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógépek felépítése, operációs rendszerek, információs hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány.

8. A tantárgy részletes tematikája

Számítógép architektúrák:

Bevezetés, építőelemek és összekapcsolási lehetőségek,

CPU-k jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés,

Memóriaszervezés, tárkezelés,

Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása,

I386 mikroprocesszor főbb jellemzői,

I/O kezelés, perifériák,

Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás,

Sín kialakítás elve, modularizáció,

Sínvezérlés, vezérlésátadás,

Első és második generációs sínek.

Operációs rendszerek:

Bevezetés, történelmi áttekintés,

Multiprogramozás, processzek,

Processzekből álló rendszerek,

Holtponthelyzetek,

CPU ütemezés,

Társzervezés, virtuális tárkezelés,

Fájlkezelés,

Hálózati rendszerek,

Esettanulmányok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel:

Az előadások látogatása nem kötelező (de ajánlott).

Zárthelyi dolgozat:

A félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók.

A félévvégi aláírás feltétele:

A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése vagy ennek pótlása elégséges szinten. (Szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban az első két héten.) A félévvégi aláírást a vizsgák időpontjában írjuk be.

A vizsga módja:

A vizsga írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

Kreditpontok:

A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

Előadó-választás:

Közös vizsga van. A zárthelyik javitása is közös.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

a. A tananyag első részéhez ajánlott irodalom:

- Németh Gábor, Horváth László: Számítógép architektúrák. Akadémiai Kiadó, 1992.

van de Goor,A.J.: Computer architecture and design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

- Wilkinson, B.: Computer architecture, design and performance. Prentice Hall, 1991.

b. A tananyag második részéhez:

- Kiss István, Kondorosi Károly: Operációs rendszerek. Egyetemi jegyzet. 1992.

Bakos Tamás, Zsadányi Pál: Operációs rendszerek, I-II. Számalk, Kelenföld Kiadó, 1992.

- Peterson, J.L. Silberschatz, A.: Operating system concepts, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1985.

- Deitel, H.M.: Operating systems. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Automatizálási Tanszék

dr. Vajk István

dr. Iváncsy Szabolcs

Irányitástechn. És Inf. Tsz.

dr.Harangozó József

dr.Kondorosi Károly

dr.Móczár Géza

Hiradástechnikai Tanszék

Boroven József

Vitéz András

dr.Németh Gábor

Számtud.és Inf.elm.Tanszék

dr.Hanák Péter

Frigó József

Méréstech. És Inf.elm.Tanszék

Kiss István

Távköz.és Telematikai Tanszék

dr.Csopaki Gyula

Adamis Gusztáv