Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatika I.

  A tantárgy angol neve: Informatics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Keresztfélév

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU2023 3 4/0/0/v 6 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Kondorossi Károly

  docens

  Irányitástechnika és Inf. Tsz.

  Dr.Móczár Géza

  adjunktus

  Irányitástechnika és Inf.Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVITT1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1504" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógépek felépítése, operációs rendszerek, információs hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítógép architektúrák:

  Bevezetés, építőelemek és összekapcsolási lehetőségek,

  CPU-k jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés,

  Memóriaszervezés, tárkezelés,

  Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása,

  I386 mikroprocesszor főbb jellemzői,

  I/O kezelés, perifériák,

  Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás,

  Sín kialakítás elve, modularizáció,

  Sínvezérlés, vezérlésátadás,

  Első és második generációs sínek.

  Operációs rendszerek:

  Bevezetés, történelmi áttekintés,

  Multiprogramozás, processzek,

  Processzekből álló rendszerek,

  Holtponthelyzetek,

  CPU ütemezés,

  Társzervezés, virtuális tárkezelés,

  Fájlkezelés,

  Hálózati rendszerek,

  Esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A foglalkozásokon való részvétel:

  Az előadások látogatása nem kötelező (de ajánlott).

  Zárthelyi dolgozat:

  A félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók.

  A félévvégi aláírás feltétele:

  A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése vagy ennek pótlása elégséges szinten. (Szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban az első két héten.) A félévvégi aláírást a vizsgák időpontjában írjuk be.

  A vizsga módja:

  A vizsga írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  Kreditpontok:

  A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

  Előadó-választás:

  Közös vizsga van. A zárthelyik javitása is közös.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a. A tananyag első részéhez ajánlott irodalom:

  - Németh Gábor, Horváth László: Számítógép architektúrák. Akadémiai Kiadó, 1992.

  van de Goor,A.J.: Computer architecture and design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

  - Wilkinson, B.: Computer architecture, design and performance. Prentice Hall, 1991.

  b. A tananyag második részéhez:

  - Kiss István, Kondorosi Károly: Operációs rendszerek. Egyetemi jegyzet. 1992.

  Bakos Tamás, Zsadányi Pál: Operációs rendszerek, I-II. Számalk, Kelenföld Kiadó, 1992.

  - Peterson, J.L. Silberschatz, A.: Operating system concepts, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1985.

  - Deitel, H.M.: Operating systems. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Automatizálási Tanszék

  dr. Vajk István

  dr. Iváncsy Szabolcs

  Irányitástechn. És Inf. Tsz.

  dr.Harangozó József

  dr.Kondorosi Károly

  dr.Móczár Géza

  Hiradástechnikai Tanszék

  Boroven József

  Vitéz András

  dr.Németh Gábor

  Számtud.és Inf.elm.Tanszék

  dr.Hanák Péter

  Frigó József

  Méréstech. És Inf.elm.Tanszék

  Kiss István

  Távköz.és Telematikai Tanszék

  dr.Csopaki Gyula

  Adamis Gusztáv