Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programtervezés I.

  A tantárgy angol neve: Software Engineering I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU1015 1. 2/1/1/v 5 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Tanszék, Intézet

  Név

  Beosztás

  Automatizálási

  dr. Tevesz Gábor

  adjunktus

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Jártasság megszerzése a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy ezt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ? A számítógépek fő részei és működésük. A legfontosabb hardver és szoftver elemek és ezek kapcsolódása.

  ˇ A számítógépes problémamegoldás általános kérdései. Tervezés, kódolás, tesztelés üzemi futtatás, dokumentálás.

  ˇ A programozási nyelvek áttekintése. Gépi kód, assembly szintű programozás, magas szintű nyelvek. A Pascal programozási nyelv és ennek Turbo Pascal implementációja.

  ˇ A Pascal nyelv eszközkészlete, jellemzői, lehetőségei. A Pascal program szerkezete. Elemi és összetett adattípusok. Tipikus adatszerkezetek. Értékadás, vezérlő szerkezetek, ciklusutasítások. Szabványos adatbevitel és adatmegjelenítés. A Turbo Pascal sajátosságai és lehetőségei.

  ˇ Programok szegmentálása. Alprogramok (függvények és eljárások) használata. Paraméterek átadása. Standard eljárások és függvények. Unitok, átlapolásos technika.

  ˇ Keresési és rendezési algoritmusok.

  ˇ Rekurzió, visszalépéses algoritmusok.

  ˇ Karakteres és grafikus képernyőkezelés. A számítógépes grafika alapjai.

  ˇ Az objektum orientált programozás alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat (VSZK)

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  ? a gyakorlati és labor foglalkozások 70%-n kötelező a részvétel

  - 1 db nagy ZH sikeres megírása (min. 2-es érdemjegy elérése). Oktatási időn kívül egy pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk.

  - 1 db nagyfeladat elkészítése. A feladathoz kapcsolódó program működőképessége és dokumentáltsága a beadás szükséges feltétele.

  b) Vizsgaidőszakban:

  ? A félévközi követelmények ismétlővizsga jelleggel történő pótlásának határideje a vizsgaidőszak második hetének utolsó munkanapja.

  c) A kreditpont megszerzésének feltétele:

  ? legalább elégséges (2) félévközi jegy megszerzése

  - a félév végén a hallgatók félévközi jegyet kapnak. Ez a jegy három részből súlyozottan tevődik össze: zárthelyi eredménye (50%) + nagyfeladat eredménye (25%) + gyakorlatokon mutatott teljesítmény (25%)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ? Gordon E. - Körtvélyesi G. - Sós I. - Székely Z.: PASCAL programozási nyelv

  SZÁMALK, Budapest, 1988. (ISBN 963 553 147 2)

  ˇ K. Jensen - N. Wirth: A PASCAL programozási nyelv

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1982. (ISBN 963 10 4333 9)

  ˇ Benkő T. - Benkő L. - Tóth B. - Varga B.: Programozzunk Turbo Pascal nyelven !

  ComputerBooks, Budapest, 1993. (ISBN 963 7642 42 0)

  ˇ K. Jamsa - S. Nameroff: Turbo Pascal programozói könyvtár

  Novotrade Rt, Budapest, 1990. (ISBN 963 585 079 4)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Tanszék, Intézet

  Név

  Beosztás

  Automatizálási

  dr. Tevesz Gábor

  adjunktus