Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika II.

  A tantárgy angol neve: Digital Design II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU1013 3 2/2/0/v 8 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai tanulmányok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógéptechnikai ismeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek mikroprocesszoros rendszerek analizisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A vezérlő egységek működéslének leirásmódjai és a leggyakrabban alkalmazott rögzített felépítési módok (fázisregiszteres, számláló tipusú, mikroprogramozott).

  A szinkron és aszinkron fázisregiszteres felépítés jellemzése.

  A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A különböző felépítési módok összehasonlitása.

  A digitális építőelem-készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerekre VLSI, custom design, gate array).

  Hardware leíró nyelvek, egy konkrét nyelv ismertetése. Tervezési konvenciók. Operandusok, operátorok, kombinációs hálózatok leírása, rendszer modulok. Utasítások, memóriatömbök kezelése, aszinkron alrendszerek. Időzités.

  Általános számitógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

  Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Felépítés, utasítás készlet, alkalmazástechnika.

  Memóriák, dekodolók, multiplexerek és ezen áramkörök mikroprocesszoros rendszerekben. Statikus és dinamikus RAM memóriák. EPROM memóriák. Memória illesztés.

  Programozható kiegészitő és I/O eszközök a mikroprocesszoros környezetben:

  - programozható megszakítás vezérlő,

  - programozható soros és párhuzamos I/O eszközök,

  - klaviatúra és kijelző vezérlés,

  - DMA áramkörök, stb.

  Mágneses jelrögzítés, FM, MFM rögzítési módok, mágneses jelrögzítésű perifériák illesztése mikroprocesszoros rendszerekben.

  Grafikai eszközök illesztése.

  Assembly nyelve:

  - cimzési módok, utasításkészlet,

  - assembly nyelv lényege,

  - fordítás - direktívák,

  - szerkesztés - szegmentálás,

  - elemi feladatok megoldása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra előadás 2 óra tanulóköri gyakorlat.

  10. Követelmények

  A foglalkozásokon való részvétel:

  Az előadások látogatása nem kötelező (de ajánlott), a gyakorlatok 70%-án részt kell venni.

  Zárthelyi dolgozatok:

  A II. félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozat van.

  A félévvégi aláírás feltétele:

  A gyakorlatokon való részvétel (70%), valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése, vagy pótlásának elégséges szintű megoldása. (Szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban ismételt vizsga jelleggel még egy lehetőség áll rendelkezésre.)

  A félévvégi aláírást azoknál a hallgatóknál, akik a tárgyból nem kívánnak vizsgát tenni, a vizsgaidőszakban erre kijelölt időpontban beírjuk, akik vizsgáznak, a vizsga alkalmával írjuk be.

  A vizsga módja:

  A vizsga írásbeli. Vizsgajegyet az irásbeli vizsga alapján kap a hallgató. Ponthatár közelében a vizsgáztató szóbeli javitási lehetőséget ajánlhat fel. Ez legfeljebb +/- 1 jeggyel módosithatja az irásbeli eredményét. Vizsgára az jelentkezhet, aki a félévközi követelményeknek eleget tett, a félévvégi aláírást megszerezte.

  Ismétlő vizsgát az a hallgató tehet, aki pótlási vagy javítási céllal újra akar vizsgázni és a dékáni hivatalban az ehhez szükséges ismétlő (javító) vizsgajegyet beszerezte.

  Kreditpontok:

  A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Dr.Arató P.: Logikai rendszerek tervezése.

  Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, 1985.

  Egyetemi jegyzetek:

  dr.Gál T.: Digitális rendszerek I-II.

  J5-1429

  dr.Selényi-Benesoczki:Digitális technika példatár

  J5-5OO5

  dr.Szittya-dr.Humwald:Logikai elemek adatgyüjteménye

  J5-1O42

  Gartner-Horváth-László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet

  J5-1428

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Automatizálási