Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika II.

  A tantárgy angol neve: Electronics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnök Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0191 4. 4/0/0/v 5 3/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hermann Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hermann Imre

  Adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Dr. Kárpáti Attila

  Docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • félvezető eszközök lineáris és kapcsolóüzeme
  • tranzisztoros erősítők
  • hálózatok stacionér üzeme és kapcsolási tranziensei
  • tranzisztoros kisjelű erősítők
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektronika I. 3. szemeszter

  Elektrotechnika 3. szemeszter

  7. A tantárgy célkitűzése

  Betekintés nyújtása az analóg integrált áramköri technikába, az analóg-digitális és a digitális-analóg jelátalakítás témakörébe.

  Alapvető ismeretek nyújtása az energetikában használatos elektronikus teljesítmény-átalakítók építőelemeiből, és néhány jellegzetes alkalmazási terület bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A differenciálerősítők felépítése, működése, jellemzői.

  A műveleti erősítők jellegzetes áramköri felépítése, működése, jellemzői.

  Műveleti erősítős lineáris üzemű alapkapcsolások.

  Műveleti erősítős telített üzemű (billenő) alapkapcsolások.

  Lineáris és kvarcvezérelt oszcillátorok.

  Analóg-digitális jelátalakítók.

  Digitális-analóg jelátalakítók.

  Elektronikus teljesítményátalakítók:

  • váltakozóáramú szaggatók (AC/AC átalakítók),
  • egy- és háromfázisú hálózati kommutációs áramirányítók (AC/DC átalakítók),
  • egyenáramú szaggatók (DC/DC átalakítók):

  egy- és többnegyedes kapcsolások.

  • váltóirányítók (DC/AC átalakítók).

  Egyenfeszültségű tápegységek:

  • lineáris üzemű (zenerdiódás és soros áteresztőtranzisztoros) tápegységek,
  • kapcsolóüzemű tápegységek (feszültségcsökkentő, feszültségnövelő valamint feszültség csökkentésére és növelésére is alkalmas kapcsolások).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   • Az előadás látogatása ajánlott.
   • A nagyzárthelyi megírása kötelező.
   • Az aláírás megszerzésének és egyben a vizsgárabocsátásnak is feltétele a nagyzárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.
   1. A vizsgaidőszakban:
    • A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.
    • A vizsga írásbeli. A vizsgajegyet a vizsgadolgozat alapján állapítjuk meg. Ismétlő (javító) vizsgát a TVSZ-ben rögzített feltételekkel lehet tenni a kiírt vizsgaalkalmakkor.
  11. Pótlási lehetőségek

  Az érvényes TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Félév közben, egyeztetett időpontban.

  A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

  Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, Műszaki Könyvkiadó, 1988.

  Heumann-Stumpe: Tirisztortechnika, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

  Heumann: A teljesítményelektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1992.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  50

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hermann Imre

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Dr. Kárpáti Attila

  docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Dr. Varjasi István

  docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék