Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás II.

  A tantárgy angol neve: Programming II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0178 2. 0/0/2/f 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Programozás 1. szemeszter

  7. A tantárgy célkitűzése

  Jártasság megszerzése a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy ezt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ A PASCAL nyelv legfontosabb elemeinek összefoglaló áttekintése. A számítógépes problémamegoldás általános kérdései.

  ˇ A C nyelv eszközkészlete, jellemzői, lehetőségei. A C program szerkezete. Elemi és összetett adattípusok. Tipikus adatszerkezetek. Értékadás, vezérlő szerkezetek, ciklusutasítások. Szabványos adatbevitel és adatmegjelenítés. A Turbo C sajátosságai és lehetőségei.

  ˇ Fontosabb különbségek a PASCAL és a C nyelv között.

  ˇ Programok szegmentálása. Alprogramok (függvények) használata. Paraméterek átadása. Standard függvények.

  ˇ Keresési és rendezési algoritmusok.

  ˇ Rekurzió, visszalépéses algoritmusok.

  ˇ Karakteres és grafikus képernyőkezelés. A számítógépes grafika alapjai.

  ˇ Egyszerűbb numerikus algoritmusok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes laborgyakorlat (HSZK)

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  ˇ a gyakorlati és labor foglalkozások 70%-n kötelező a részvétel. A felkészültséget a gyakoraltokon max. 20 perces kiszárthelyikkel ellenőrizzük.

  ˇ 1 db nagyzárthelyi sikeres megírása (min. 2-es érdemjegy elérése). Oktatási időn kívül egy pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk, további pótlási lehetőség nincs.

  ˇ 1 db nagyfeladat elkészítése. A feladathoz kapcsolódó program működőképessége és dokumentáltsága a beadás szükséges feltétele.

  b) Vizsgaidőszakban:

  ˇ A nagyfeladat különeljárási díjjal történő pótlásának határideje a vizsgaidőszak második hetének utolsó munkanapja.

  ˇ Amennyiben egy hallgató a nagyzárthelyi kivételével valamennyi félévközi követelményét teljesítette a szorgalmi időszakban, a TVSZ 14§ (6) pontja ill. a KTVSZ 14§ (6) és (7) pontjai értelmében a vizsgaidőszak második hetének végéig ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

  c) A kreditpont megszerzésének feltétele:

  ˇ legalább elégséges (2) félévközi jegy megszerzése

  ˇ a félév végén a hallgatók félévközi jegyet kapnak. Ez a jegy három részből súlyozottan tevődik össze: zárthelyi eredménye (50%) + nagyfeladat eredménye (25%) + gyakorlatokon mutatott teljesítmény (25%)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ˇ Gordon E. - Körtvélyesi G. - Sós I. - Székely Z.: PASCAL programozási nyelv

  SZÁMALK, Budapest, 1988. (ISBN 963 553 147 2)

  ˇ Pethő Á.: abC programozási nyelvkönyv

  SZÁMALK, Budapest, 1992. (ISBN 963 553 327 6)

  ˇ B.W. Kernighan - D.M. Ritchie: A C programozási nyelv

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1985, 1988, 1993. (ISBN 963 10 9931 8)

  ˇ B.W. Kernighan - D.M. Ritchie: A C programozási nyelv (az ANSI szerint szabv. vált.)

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996. (ISBN 963 16 0552 3)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék