Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás I.

  A tantárgy angol neve: Programming I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki képzés

  Energetikai Mérnök Szak

  Alaptárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0177 1. 2/2/0/v 5 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Jártasság megszerzése a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy ezt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ A számítógépek fő részei és működésük. A legfontosabb hardver és szoftver elemek és ezek kapcsolódása.

  ˇ A számítógépes problémamegoldás általános kérdései. Tervezés, kódolás, tesztelés üzemi futtatás, dokumentálás.

  ˇ A programozási nyelvek áttekintése. Gépi kód, assembly szintű programozás, magas szintű nyelvek. A Pascal programozási nyelv és ennek Turbo Pascal implementációja.

  ˇ A Pascal nyelv eszközkészlete, jellemzői, lehetőségei. A Pascal program szerkezete. Elemi és összetett adattípusok. Tipikus adatszerkezetek. Értékadás, vezérlő szerkezetek, ciklusutasítások. Szabványos adatbevitel és adatmegjelenítés. A Turbo Pascal sajátosságai és lehetőségei.

  ˇ Programok szegmentálása. Alprogramok (függvények és eljárások) használata. Paraméterek átadása. Standard eljárások és függvények. Unitok, átlapolásos technika.

  ˇ Keresési és rendezési algoritmusok.

  ˇ Rekurzió, visszalépéses algoritmusok.

  ˇ Karakteres és grafikus képernyőkezelés. A számítógépes grafika alapjai.

  ˇ Az objektum orientált programozás alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás és számítógépes gyakorlat (HSZK)

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  - a gyakorlati és labor foglalkozások 70%-n kötelező a részvétel. A felkészültséget a gyakorlatokon max. 20 perces kiszárthelyikkel ellenőrizzük.

  • 1 db nagyzárthelyi sikeres megírása (min. 2-es érdemjegy elérése).
  • 1 db nagyfeladat elkészítése. A feladathoz kapcsolódó program működőképessége és dokumentáltsága a beadás szükséges feltétele.
  1. Vizsgaidőszakban:
  2. - a vizsgán min. 2-es érdemjegy elérése. A vizsga írásbeli, programozási feladatokat kell megoldani. A vizsga előfeltétele a félévközi követelmények teljesítése

  3. Elővizsga: igény esetén az utolsó oktatási héten

  A kreditpont megszerzésének feltétele:

  - legalább elégséges (2) vizsgajegy megszerzése

  11. Pótlási lehetőségek
  • Oktatási időn kívül egy pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk
  • A nagyfeladat különeljárási díjjal történő pótlásának határideje a vizsgaidőszak második hetének utolsó munkanapja.
  • Amennyiben egy hallgató a nagyzárthelyi kivételével valamennyi félévközi követelményét teljesítette a szorgalmi időszakban, a TVSZ 14§ (6) pontja ill. a KTVSZ 14§ (6) és (7) pontjai értelmében a vizsgaidőszak második hetének végéig ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a zárthelyi pótlására.
  12. Konzultációs lehetőségek
  • Gyakorlatokon, egy héten külön konzultációs (fakultatív) gyakorlatot tartunk
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ˇ Pongor Gy: Szabványos PASCAL. Programozások és algoritmusok

  Reál, Budapest, 1993. (ISBN 963 564 508 2)

  ˇ Gordon E. - Körtvélyesi G. - Sós I. - Székely Z.: PASCAL programozási nyelv

  SZÁMALK, Budapest, 1988. (ISBN 963 553 147 2)

  ˇ K. Jensen - N. Wirth: A PASCAL programozási nyelv

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1982. (ISBN 963 10 4333 9)

  ˇ Benkő T. - Benkő L. - Tóth B. - Varga B.: Programozzunk Turbo Pascal nyelven !

  ComputerBooks, Budapest, 1993. (ISBN 963 7642 42 0)

  ˇ K. Jamsa - S. Nameroff: Turbo Pascal programozói könyvtár

  Novotrade Rt, Budapest, 1990. (ISBN 963 585 079 4)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék