Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratory

  A tantárgy angol neve: Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Integrált Mérnökképzés Modul

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0171 7 0/0/6/f 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Krállics György

  egyetemi docons

  Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  GEGE01GA Gépszerkezetek alapjai

  GEMT2022 Műszaki mérések

  GEMT2023 Fémek technológiája

  VIAU0129 Villamos gépek, mérések

  VIAU0113 Elektronika-mechatronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megfelelő gyakorlatot szereznek egyszerű villamos és gépész mérések önálló megtervezésére, összeállítására és elvégzésére. Mindezek elsajátításához a hallgatók megismerkednek az alapvető mérési elvekkel, valamint mérések elvégzéséhez szükséges mérőműszerek és eszközök működésével, azok alkalmazási lehetőségeivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Week 1

  Introduction

  Week 2

  Electrical tests: Measurements with electromechanical meters

  Linear passive elements

  Mechanical test: Tool data management

  Week 3

  Electrical tests: Use of the oscilloscope

  Investigation of a three-phase transformer

  Mechanical test: Hard cutting

  Week 4

  Electrical tests: Application of electronic meters

  Investigation of a three-phase slip-ring induction motor

  Mechanical test: Monitoring

  Week 5

  Electrical tests: Mid-term exam 1

  Mechanical test: Investigation of pilot plant evaporator

  Week 6

  Electrical tests: Starting of a three-phase induction motor, controlled by automatic time schedule sequence control and display of the curve of acceleration

  Investigation of controlled and uncontrolled rectifier circuits

  Mechanical test: Investigation of pilot plant heat exchanger I

  Week 7

  Electrical tests: Mid-term exam 2

  Mechanical test: Investigation of pilot plant heat exchanger II

  Week 8

  Electrical tests: Investigation of semiconductor devices

  Computer simulations

  Mechanical test: Experimental methods of metal forming

  Week 9

  Electrical tests: Integrated operational amplifiers

  Computer simulations

  Mechanical test: Magnetic materials and properties

  Week 10

  Electrical tests: Mid-term exam 3

  Mechanical test: Virtual manufacturing

  Week 11

  Electrical tests: Investigation of digital combination networks

  Computer simulation

  Mechanical test: Pneumatic conveying I

  Pneumatic control I.

  Week 12

  Electrical tests: Investigation of digital sequential networks

  Computer simulation

  Mechanical test: Pneumatic conveying II

  Pneumatic control II

  Week 13

  Electrical tests: Mid-term exam 4

  Mechanical test: Pneumatic conveying III

  Pneumatic control III

  Week 14

  Electrical tests: Other electronic meters

  Mechanical test: -

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy egy féléves, heti óraszáma 6, amelyből 4 óra villamos mérés és 2 óra gépész mérés.

  A villamos mérések 2x2 óra bontásban zajlanak. A méréseket a hallgatók a lehetőségnek megfelelőn önállóan végzik.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A méréseken a részvétel kötelező.

  A mérések teljesítésének feltételei: A mérésvezető(k) által kijelölt feladatok elvégzése, a mérés befejeztével jegyzőkönyv leadása.

  A tárgyból nincs vizsga, a félévi jegy kialakítása a következőképpen történik: Jegyet a hallgatók a villamos mérések során elvégzett négy ellenőrző mérés alapján kapnak.

  A félévi jegy: a négy ellenőrző mérésre kapott jegyek átlaga, kerekítve.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Mivel a méréseken való részvétel kötelező, így valamennyi nem teljesített mérést pótolni kell. A mérésekről hiányzás csak indokolt esetben (pl.: betegség) lehetséges. A sok mérésre való tekintettel maximum 3 hétnek megfelelő mérésekről hiányzást lehetséges pótolni.

  A mérések és az ellenőrző mérések pótlása az előadókkal illetve a mérésvezetőkkel egyeztetett időpontokban történik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az ellenőrző mérések előtt, a hallgatókkal megbeszélt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Elektrotechnika Mérési útmutató 1-9., 41058, Műegyetemi Kiadó

  [2] Elektrotechnika Mérési útmutató 11-19., 41067, Műegyetemi Kiadó

  [4] Varsányi Pál: Villamos műszerek és mérések, 41060, Műegyetemi Kiadó

  [4] Szűcs Tamás – Dr. Zimányi Péter: Elektronikus műszerek (Elektrotechnika mérési segédlet), 41038, Műegyetemi Kiadó

  [5] Szűcs Tamás – Dr. Zimányi Péter: Digitális Technika (Mérési segédlet), Digitális integrált áramkörök, 41045, Műegyetemi Kiadó

  [6] Zoltán István: Méréstechnika, 55029, Műegyetemi Kiadó

  [7] Charles Fraser – John Milne: Integrated electrical and electronic engineering for Mechanical Engineers, McGraw-Hill Book Company, 1994.

  [8] D. Barnaal: Analog and Digital Electronics for Scientific Application, Breton Publishers, 1982, OMK.

  [9] N. Mohan, T. M. Undeland and W. P. Robbins: Power Electronics, John Wiley & Sons, 1994

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  84

  Félévközi készülés a mérésekre

  42

  Felkészülés az ellenőrző mérésekre

  24

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Krállics György

  egyetemi docens

  Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai Tanszék