Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digital Informatics II.

  A tantárgy angol neve: Digital Informatics II. (in English)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Integrált Mérnökképzés Modul

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0166 8 2/1/1/v 5 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIAU0113 Elektronika-mechatronika

  VIAU0165 Digital Informatics I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális technika, digitális elektronika és mikroszámítógépek szakterületek témaköreivel foglalkozik a tárgy. Megismerteti a hallgatókat e területek elméleti, áramköri és alkalmazástechnikai megoldásaival és kapcsolódásaival más szakterületekhez.

  A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek:

  • Teamben villamosmérnökökkel együtt dolgozni,
  • Megvitatni e szakterületre eső kérdéseket,
  • Ipari alkalmazásokban az érintett részegységek működését megérteni, elemezni,
  • Fejlesztési munka során digitális technikai megvalósítások dokumentációit értelmezni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Evolution of microprocessors. Architecture of a basic microcomputer. Basic elements and aspects of microprocessors (bit number, busses, interrupt, stack, direct memory access, etc.)

  Simple microprocessors: architecture and parts (ALU, Control Unit, Registers, etc.), operation (phases, machine cycles, instructions). Instruction set, machine code. Addressing modes. Assembly programming.

  Peripherals and peripheral interface elements (typical tasks of interfacing, special VLSI circuits, characteristics, concept of intelligence, multifunction element, chipsets). Levels of information storage (operation of cache memory, types, advantages - disadvantages).

  Advanced microprocessors (developments in technology and architecture: cache, FPUs, virtual memory management, segmented memory handling, protected mode of operation, support for multiprocessors systems, parallel ALUs, pipelines, dynamic mode of execution, out of order execution, etc.)

  Memories (types and operation, classes, parameters, functions, properties, interface, applications). Microprogrammed and wired control unit (principle, levels, advantages - disadvantages, examples).

  RISC and CISC processors (idea, aims, advantages - disadvantages, tendencies).

  Microcontrollers (idea, basics, characteristics, advantages).

  Parallel processing (levels of parallelity, multiprocessor systems, structures). basic studies in PCs architecture.

  Local area networks (network elements, structures, OSI model, protocols, etc.).

  Applications of microcomputers.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy elsősorban előadásokra épül. Ezt egészítik ki gyakorlati feladatmegoldó (assembly programozási) és laboratóriumi foglalkozások. A laboratóriumi foglalkozások számítógépes szimulációkat foglalnak magukba.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező. Kötelező a két félévközi zárthelyi legalább elégséges jegyre való megírása.
  Zárthelyik pontozása:

  0-39 pont

  Nem elfogadott

  40-100 pont:

  Elfogadva

  A két zárthelyi pontátlaga és a gyakorlati, laboratóriumi foglalkozásokon szerezhető jutalompontok alapján vizsgajegy ajánlható meg. Pontszámok és jegyek:

  0-39 pont:

  Nincs megajánlott jegy

  40-55 pont:

  elégséges (2) megajánlott jegy

  56-70 pont:

  közepes (3) megajánlott jegy

  71-85 pont:

  jó (4) megajánlott jegy

  86-100 pont:

  jeles (5) megajánlott jegy

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga letétele. A megajánlott jegyet el nem fogadó hallgató is szóbelizik eltérő jegy elérése érdekében.

  1. Elővizsga: nincs az a. ponton túli követelmény.
  11. Pótlási lehetőségek

  A gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokról való hiányzást kötelező pótolni, erre alkalmat és lehetőséget biztosítunk. Bármely félévközi zárthelyiről való hiányzás ill. sikertelen eredmény esetén 2 pótlási lehetőség van a hallgatónak.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyiket és a vizsgákat megelőzően – igény esetén – konzultálási lehetőség áll a hallgató rendelkezésére.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elsődlegesen az előadási jegyzetek képezik a felkészülés alapját.

  Elsődleges magyar nyelvű irodalom:

  dr. Glöckner György: Mikroszámítógépek c. elektronikus jegyzete 1 példányban letölthető és kinyomtatható minden hallgató számára a szerzői jog fenntartása mellett.

  Ajánlott angol nyelvű irodalom: Douglas V. Hall: Microprocessors and Interfacing, Mcmillan/McGraw-Hill, 1992

  Ajánlott magyar nyelvű irodalom: Gál Tibor: Digitális rendszerek II., Tankönyvkiadó, 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  35

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai Tanszék