Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digital Informatics I.

  A tantárgy angol neve: Digital Informatics I. (in English)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Szak

  Integrált Mérnökképzés Modul

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0165 7 1/0/1/v 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIAU0113 Elektronika-mechatronika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális technika, digitális elektronika és mikroszámítógépek szakterületek témaköreivel foglalkozik a tárgy. Megismerteti a hallgatókat e területek elméleti, áramköri és alkalmazástechnikai megoldásaival és kapcsolódásaival más szakterületekhez.

  A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek:

  • Teamben villamosmérnökökkel együtt dolgozni,
  • Megvitatni e szakterületre eső kérdéseket,
  • Ipari alkalmazásokban az érintett részegységek működését megérteni, elemezni,
  • Fejlesztési munka során digitális technikai megvalósítások dokumentációit értelmezni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Codes: coding of decimal numbers (weighted, self complementing, cyclic, redundant codes), ASCII codes. Representation of numbers, complement type representations.

  Boolean algebra (basics, postulates, laws). Application of the Boolean algebra.
  Logic functions, descriptions (algebraic form, truth table, Venn diagram), canonical form, minterms and maxterms. Minimization of logic functions (algebraic, tabular, and Karnaugh-map method).

  Basic (basic gates) and complex (encoders, decoders, multiplexers, demultiplexers, adders, comparators, etc.) combinational networks. Transient behavior of combinational networks (hazards).

  Sequential networks. Synchronous and asynchronous sequential networks. Methods of description (state table, state graphs), states, models of operation.

  Simple (S-R, J-K and T) flip-flops.. Synchronous and ‚s asynchronous flip-flops.

  Complex sequential networks (counters, shift registers, etc.)

  Design of synchronous sequential circuit of given structure.

  Transient behavior of asynchronous sequential networks (race conditions, hazards).

  Electrical properties of digital networks (logic level, transfer characteristic, propagation delay time, dissipation, SPP, fan-out).

  Fabrication technologies of VLSI circuits (bipolar and MOS),

  Integrated circuit logics (TTL, MOS, CMOS). Features, comparison, areas of applications.

  Circuits of catalogue and application specific ICs (ASICs), Programmable circuits (PLA, PAL, etc.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy elsősorban előadásokra épül. Ezt egészítik ki gyakorlati, feladatmegoldó és laboratóriumi foglalkozások. A laboratóriumi foglalkozások méréseket és számítógépes szimulációkat egyaránt magukba foglalnak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező. Kötelező a két félévközi zárthelyi legalább elégséges jegyre való megírása.
  Zárthelyik pontozása:

  0-39 pont

  Nem elfogadott

  40-100 pont:

  Elfogadva

  A két zárthelyi pontátlaga és a gyakorlati, laboratóriumi foglalkozásokon szerezhető jutalompontok alapján vizsgajegy ajánlható meg. Pontszámok és jegyek:

  0-39 pont:

  Nincs megajánlott jegy

  40-55 pont:

  elégséges (2) megajánlott jegy

  56-70 pont:

  közepes (3) megajánlott jegy

  71-85 pont:

  jó (4) megajánlott jegy

  86-100 pont:

  jeles (5) megajánlott jegy

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga letétele. A megajánlott jegyet el nem fogadó hallgató is szóbelizik eltérő jegy elérése érdekében.

  1. Elővizsga: nincs az a. ponton túli követelmény.
  11. Pótlási lehetőségek

  A gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokról való hiányzást kötelező pótolni, erre alkalmat és lehetőséget biztosítunk. Bármely félévközi zárthelyiről való hiányzás ill. sikertelen eredmény esetén 2 pótlási lehetőség van a hallgatónak.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyiket és a vizsgákat megelőzően – igény esetén – konzultálási lehetőség áll a hallgató rendelkezésére.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elsődlegesen az előadási jegyzetek képezik a felkészülés alapját.

  Elsődleges magyar nyelvű irodalom:

  dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika c. elektronikus jegyzete 1 példányban letölthető és kinyomtatható minden hallgató számára a szerzői jog fenntartása mellett.

  Ajánlott angol nyelvű irodalom: J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, Mc Graw-Hill, 1987

  Ajánlott magyar nyelvű irodalom: Gál Tibor: Digitális rendszerek I., Tankönyvkiadó, 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai Tanszék