Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Automatikai alapismeretek

  A tantárgy angol neve: Bases of Automation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki menedzser szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0142 6. f 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIEV2821" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMEVIFO2809" , "jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez szükséges sikeresen elvégzett tárgy: Hálózatok és rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az irányítástechnika alapjaival, a szabályozási rendszerek működési elveivel, analízisével és szintézisével ismerteti meg a hallgatókat.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezető – a szabályozástechnika alapfogalmai és alapfeladatai
  2. Jelek és rendszerek
  3. Fizikai rendszerek modellezése
   1. Deduktív modellalkotás, állapotváltozók és állapotegyenletek
   2. Induktív modellalkotás, paraméteridentifikáció
  4. Szabályozási rendszerek analízise
   1. Zárt szabályozási rendszerek jelátviteli tulajdonságai
   2. Szabályozási rendszerek stabilitásvizsgálata
   3. Szabályozás minőségi jellemzői
  5. Szabályozási rendszerek szintézise
   1. Szabályozásokkal szemben támasztott követelmények
   2. Az időtartománybeli és frekvenciatartománybeli jellemzők kapcsolata
   3. Szabályozótervezési módszerek
  6. Irányítási feladatok gyakorlati megvalósítása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás.

  10. Követelmények

  A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban zárthelyikkel ellenőrizzük. A félévi érdemjegyet a zárthelyi dolgozatok alapján állapítjuk meg.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tuschák Róbert: Szabályozástechnika. Műegyetemi Kiadó, 55020

  Bánhidi László,: Automatika mérnököknek, Tankönyvkiadó, 1992.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék