Mikroelektronika

A tantárgy angol neve: Microelectronics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Nappali Gépészmérnök Képzés

Gépészeti Elektronika és Mechatronika modul

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU0028 7 2/1/1/v 6 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keresztély Sándor

Adjunktus

Automatizálási és Alk. Inf.

dr. Glöckner György

Adjunktus

Automatizálási és Alk. Inf.

Laborvezető és gyakorlatvezető:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Zabán Károly

tanszéki mérnök

Automatizálási Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika: Analízis, Laplace - transzformáció

Elektrotechnika: elektrotechnikai és elektronikai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • egyszerű elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások

Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek. Nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezető eszközök felépítése és működése, helyettesítő kapcsolások.

Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.

Visszacsatolás: hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméterbizonytalanságok figyelembevétele.

Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, és általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő. Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben.

Digitális technika: számrendszerek, kódolás. Boole algebra. Kombinációs hálózatok: minimalizálás, átmeneti állapotok, realizálás: ROM és PAL. Szekvenciális hálózatok: bistabil elemek, számlálók, shiftregiszter. Szekvenciális hálózatok működése, aszinkron és szinkron realizálás. Katalógus áramkörök és alkalmazás specifikus IC-k, gate array.

Analog és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.

Memóriák: Alaptípusok, főbb adatok, interfész.

Gyakorlatok:

A gyakorlatokon az előadások anyagának konkrét példákon történő feldolgozása folyik, laboratóriumi gyakorlaton szimulációs programok használatával.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, és gyakorlat, utóbbi részben laboratóriumban.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a részvétel a méréseken kötelező.

  1. A vizsgaidőszakban:

A félév lezárásának módja vizsga. Korábbi aláírás a 98/99 tanévtől ismerhető el.

A vizsga írásbeli: 8 kérdésre 120 perc áll rendelkezésre, elérhető pontszám 100. Az írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy szóbeli a rontás kockázatával szóbelin javítható.

Érdemjegy megajánlás:

0-31 pont: elégtelen (1), nem szóbelizhet

32-39 pont: elégtelen (1)

40-55 pont: elégséges (2)

56-70 pont: közepes (3)

71-85 pont: jó (4)

86-93 pont: jeles (5), ha rövid szóbelit tesz

94- 100 pont: jeles (5)

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom:

Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

Tankönyvkiadó, 1990.

Millmann, J.: Digital and Analog Circuits and Systems.

Mc Graw-Hill Book Co. 1982.

Ajánlott irodalom:

Dr. Hainzmann János, Dr. Varga Sándor, Dr. Zoltai József: Elektronikus áramkörök.

Tankönyvkiadó, 1992

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keresztély Sándor

Adjunktus

Automatizálási és Alk. Inf.

dr. Glöckner György

Adjunktus

Automatizálási és Alk. Inf.