Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronika

  A tantárgy angol neve: Microelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Gépészmérnök Képzés

  Gépészeti Elektronika és Mechatronika modul

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0028 7 2/1/1/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  Adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Laborvezető és gyakorlatvezető:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Laplace - transzformáció

  Elektrotechnika: elektrotechnikai és elektronikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • egyszerű elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek. Nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezető eszközök felépítése és működése, helyettesítő kapcsolások.

  Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.

  Visszacsatolás: hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméterbizonytalanságok figyelembevétele.

  Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, és általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő. Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben.

  Digitális technika: számrendszerek, kódolás. Boole algebra. Kombinációs hálózatok: minimalizálás, átmeneti állapotok, realizálás: ROM és PAL. Szekvenciális hálózatok: bistabil elemek, számlálók, shiftregiszter. Szekvenciális hálózatok működése, aszinkron és szinkron realizálás. Katalógus áramkörök és alkalmazás specifikus IC-k, gate array.

  Analog és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.

  Memóriák: Alaptípusok, főbb adatok, interfész.

  Gyakorlatok:

  A gyakorlatokon az előadások anyagának konkrét példákon történő feldolgozása folyik, laboratóriumi gyakorlaton szimulációs programok használatával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, és gyakorlat, utóbbi részben laboratóriumban.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a részvétel a méréseken kötelező.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A félév lezárásának módja vizsga. Korábbi aláírás a 98/99 tanévtől ismerhető el.

  A vizsga írásbeli: 8 kérdésre 120 perc áll rendelkezésre, elérhető pontszám 100. Az írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy szóbeli a rontás kockázatával szóbelin javítható.

  Érdemjegy megajánlás:

  0-31 pont: elégtelen (1), nem szóbelizhet

  32-39 pont: elégtelen (1)

  40-55 pont: elégséges (2)

  56-70 pont: közepes (3)

  71-85 pont: jó (4)

  86-93 pont: jeles (5), ha rövid szóbelit tesz

  94- 100 pont: jeles (5)

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

  Tankönyvkiadó, 1990.

  Millmann, J.: Digital and Analog Circuits and Systems.

  Mc Graw-Hill Book Co. 1982.

  Ajánlott irodalom:

  Dr. Hainzmann János, Dr. Varga Sándor, Dr. Zoltai József: Elektronikus áramkörök.

  Tankönyvkiadó, 1992

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  Adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.