Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika II.

  A tantárgy angol neve: Electronics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Főiskolai Képzés

  Mechatronika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0024 5 2/0/1/v 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

  Sütő Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika és elektronika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0112" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Felvétel( ahol a TárgyKód = "BMEVIAU0112", ahol a Ciklus = "2007/08/2")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmány:

  viau0112 Elektronika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, mint rádió IC, hang végerősítő, tápegység IC. Általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő.

  Műveleti erősítők: Felépítés, működés. Tipikus paraméterek. Ideális műveleti erősítő fogalma.

  Műveleti erősítők felhasználásalineáris és nemlineáris áramkörökben: invertáló és nem invertáló erősítő, összegező és kivonó, PID szabályozó. Logaritmikus és exponenciális erősítők. Mérőerősítő.

  Optikai elemek használata: LED, fotodióda, fototranzisztor. Optoizolátor. Analóg egyenáramú jel galvanikus leválasztása.

  Szűrők: osztályozás. Egyszerű passzív szűrők realizálása. Aktív szűrők. Moduláció és demoduláció, rádió és televízió működési elvei.

  Tápegységek: egyenirányítás, stabilizátorok. Védelmi áramkörök. Integrált stabilizátorok. DC - DC átalakítók típusai, működése. Szabályozott egyenirányítás: tirisztorok felépítése, működése. Szabályozott egyenirányítók kapcsolásai.

  Laboratóriumi mérések:

  Általános műszerismereti gyakorlat és a 7, 8, 13, 14, 15 sz. mérések elvégzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy előadásokra épül, melyet az ismeretek elsajátítása és a gyakorlatibb hozzáállást segítendő laboratóriumi gyakorlatok egészítenek ki. Utóbbiak részben mérés, részben modellezés és szimulációs jellegűek.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév érvényességének és a vizsgára bocsátásnak feltétele az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel. A méréseken való részvétel és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése kötelező.

  b. A vizsgaidőszakban: A félév lezárásának módja vizsga. A vizsga írásbeli: 8 kérdésre 120 perc áll rendelkezésre, elérhető pontszám 100. Az írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy a rontás kockázatával szóbelin javítható.

  Érdemjegy megajánlás:

  0-31 pont, vagy 3 kérdésre 0 pont:

  elégtelen (1)

  32-39 pont, vagy két kérdésre 0 pont:

  elégtelen (1), szóbelizhet

  40-55 pont:

  elégséges (2)

  56-70 pont:

  közepes (3)

  71-85 pont:

  jó (4)

  86-93 pont:

  jeles (5), ha rövid szóbelit tesz

  94-100 pont:

  jeles (5)

  1. Elővizsga: megegyezés szerint.
  11. Pótlási lehetőségek

  A laboratóriumi mérések igazolt mulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Sikertelen vizsgák pótlása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtak szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet 9. fejezet I.-II. rész.

  Műegyetemi Kiadó Bp. 1986.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 13-15. fejezet: Analóg elektronika.

  Műegyetemi Kiadó Bp. 1995., 45022. sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika mérési útmutató 1-9. és 11-19.

  Műegyetemi Kiadó Bp. 1989.

  Ajánlott irodalom:

  Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

  Tankönyvkiadó, 1990.

  Szűcs T., Zimányi P.: Elektronikus műszerek (Elektrotechnika mérési segédlet)

  Műegyetemi Kiadó Bp. 541038. sz.

  Varsányi Pál: Villamos műszerek és mérések.

  Műegyetemi Kiadó Bp. 541060. sz.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között):

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  14

  Vizsgafelkészülés

  34

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai