Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ergodelmélet és dinamikai rendszerek 1

  A tantárgy angol neve: Ergodic theory and Dynamical systems 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE95D001 őszi 2/0/0/v 2.5 1999/2000
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szász Domokos

  Egy. tanár

  Mat. Int. Sztochsztika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B4

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A dinamikai rendszerek elmélete és az ergodelmélet legfontosabb problémaköreinek ismertetése

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Dinamikai rendszerek és mértéktartó leképezések.
  2. Poincaré rekurrencia-tétele. Ergodtételek (von Neumann-, Birkhoff - Hincsin -tételek.) Az ergodicitás fogalma.
  3. Alappéldák : körvonal forgatása, Arnold macskája, pék leképezése, diadikus leképezés, Gauss-leképezés, a matematikai inga.
  4. A lánctörtek metrikus elmélete.
  5. Fourier-módszerek ergodicitás bizonyítására.
  6. Szimbolikus dinamika, Bernoulli-leképezések. Topológikus Markov - láncok.
  7. Keverési tulajdonságok. Egyensúlyhoz való konvergencia.
  8. Káosz és hiperbolicitás (Hopf-módszer).
  9. Stabilitás : invariáns tóruszok és KAM-tétel.
  10. Nem-konzervatív (disszipatív) rendszerek és különös attraktorok, fraktálok, a szolenoid leképezése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. I.P. Cornfel- S.V. Fomin- Ya. G. Sinai : Ergodic Theory, Springer, 1982.
  2. A. Katok - B. Hasselblatt : Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems, Cambridge Univ. Press, 1995.
  3. Szász Domokos : Dinamikai rendszerek,l
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szász Domokos

  Egy. tanár

  Mat. Int. Sztochsztika Tsz.