Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a sztochasztikus folyamatokba

  A tantárgy angol neve: Introduction to Stochastic Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE959728 tavasz 2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vetier András Ernő,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Bálint

  egy. tanár

  Sztochasztika tanszék

  Dr. Szabados Tamás

  egy. docens

  Sztochasztika tanszék

  Dr. Vetier András

  egy. docens

  Sztochasztika tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B4 (Valószínűségszámítás) (kötelező előtanulmány))

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód: BMETE 951205 Cím: Sztochasztikus folyamatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  Mérnök doktoranduszok bevezetése a sztochasztikus folyamatok elméletébe

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Véges állapotterű Markov láncok: definíciók és példák; hosszú idejű viselkedés és stacionárius (invariáns) eloszlás; állapotok osztályozása; visszatérési és elérési idők; további példák és feladatok.
  2. Megszámlálható állapotterű Markov láncok: bolyongás az egész rácson; rekurrencia és tranziencia; pozitív rekurrencia és null-rekurrencia; elágazó folyamatok; további példák és feladatok.
  3. Folytonos idejű Markov láncok: a Poisson folyamat; véges állapotterű folytonos idejű Markov láncok; születési-halálozási folyamatok; további példák és feladatok.
  4. Felújítási folyamatok: bevezető példák; a felújítási egyenlet; diszkrét felújítási folyamatok; kiszolgálási problémák; további példák és feladatok.
  5. Reverzibilis Markov láncok: Markov láncok idő-megfordítása; reverzibilitás és következményei; konvergencia az egyensúlyhoz; Markov lánc algoritmusok; példák és feladatok.
  6. A Brown mozgás: bevezetés és definíció; analitikus és valószínűségszámítási alaptulajdonságok; a Brown mozgás fraktális jellege; többdimenziós Brown mozgás.
  7. Diffúziók: példák és fenomenologikus leírás; kapcsolat a parabolikus és elliptikus parciális differenciálegyenletekkel; további példák és alkalmazások.
  8. Bevezetés a sztochasztikus integrálásba: bolyongás szerinti sztochasztikus integrálás; Brown mozgás szerinti sztochasztikus integrálás; az Ito formula; alkalmazások és feladatok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  i.v.

  12. Konzultációs lehetőségek

  hetente egyszer

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. G. Lawler; An Introduction to Stochastic Processes. Chapman and Hall, London –New York, 1995.
  2. S. Karlin, H. Taylor; Sztochasztikus folyamatok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.
  3. J. Lamperti; Stochastic Processes. Springer, New York, 1977.
  4. Az előadó jegyzetei..
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Bálint

  egy. tanár

  Sztochasztika tanszék